ناگفته های زبان بدن وتوانایی خندیدن

ناگفته های زبان بدن وتوانایی خندیدن
اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۳
22 بازدید

ناگفته های زبان بدن وتوانایی خندیدن در هنگام استفاده کردن از خنده ، باتوجه به نوع آن ،موقعیت خنده رادر نظر بگیرید. همان طوری که اجتناب مطلق از خندیدن می تواند اثر منفی داشته باشد ،خنده های نامناسب نیز به همان نسبت می تواند مضر باشند.       Views: 6

ناگفته های زبان بدن وتوانایی خندیدن

\"مازیار

در هنگام استفاده کردن از خنده ، باتوجه به نوع آن ،موقعیت خنده رادر نظر بگیرید. همان طوری که اجتناب مطلق از خندیدن می تواند اثر منفی داشته باشد ،خنده های نامناسب نیز به همان نسبت می تواند مضر باشند.

 

 

\"بهترین

 

Views: 6

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,