نمونه سوالات مذاکره دانشجویان MBA و DBA سازمان مدیریت صنعتی

۱-تعریف مذاکره راینویسید؟

۲- ارتباطات غیرکلامی را بصورت خلاصه شرح دهید

۳-اصول مذاکرات علمی را در ۵ سطر بصورت خلاصه بیان فرمائید.

۴-از چه طریق رابطه انسانی برقرار می کنیم .

۵-چرا توصیه اکید می شود که در مذاکره باید گوش کنیم و پس از شنیدن کامل شروع به سخن کنیم .

۶-اصل دوم مذاکره علمی و ۵کاری که برای بدست آوردن هدف های مشروع مذاکره باید انجام بدهیم.

۷-ـاصل سوم مذاکره علمی و اقدامات ۳ گانه را توضیح دهید.

۸-با چه صفاتی می توان از اثار نامطلوب صداقت پشت میز مذاکره جلو گیری کرد و از این آثار نامطلوب مصون بمانیم

۹-صفت و باور مذاکره کننده خوب  چیست؟ حداقل 4 مورد را ذکر کنید

۱۰-چهار مورد از نباید ها که مذاکره کننده نباید مرتکب آن شود .

 

نمونه سوالات مذاکره دانشجویان MBA و DBA سازمان مدیریت صنعتی

 

۱۱-دومورد نیرنگ و ترفند در مذاکرات بین المللی و یا فرایند مذاکره را نام ببرید

۱۲ -خلاصه ایی از موارد اصلی که توصیه شده تا مسایل مذاکره را از اشخاص جدا نماییم را تشریح کنید

۱۳ . دو مورد در مذاکرات خانوادگی که بیشترین کاربرد را دارد؟

۱۴-توضیح دهید چرا صداقت وراستگویی صفت و باوراصلی مذاکره کننده خوب است

۱۵-چرا گفته میشود برای اعضای تیم نقش پردازی کنیم در غیر اینصورت چه اثرات بدی دارد توضیح دهید

۱۶- به ما گفته می شود اول گوش دهیم بعد سخن بگوییم اگر طرف مقابل ما هم براین باور باشد چه می کنیم

۱۷-پیشنهادی شد غیر منطقی و شما قبول ندارید . در نشان دادن عکس العمل منفی فوری تعلل کنید در اینصورت چه می گویید .

۱۸-اگر براساس اطلاعات و یا حس ششم احساس کنیم که مذاکره کننده به دور از واقعیت سخن میگوید از چه شگردی بهره میگیریم.

۱۹ـمذاکره را به رویارویی شخصی نکشانیم یعنی چه ؟ توضیح دهید چکار کنیم تا در این وضعیت واقع نشویم.

۲۰-مورد از آداب شناخته شده فرا مرزی را توضیح دهید؟

نمونه سوالات مذاکره دانشجویان MBA و DBA سازمان مدیریت صنعتی 

۲۱-چرا اکیدا توصیه میشود بدون داشتن اختیارات کامل پشت میز مذاکره ننشینید.

۲۲-شگرد کالباسی( سالامی استراتژی)راشرح دهید و بنوسید اگر طرف مقابل از این استراتژی استفاده کرد شما چه میکنید تا او به اهداف خود دست نیابد .

۲۳-اگر در مذاکرات مهمی شرکت دارید و طرف مذاکره از خود یک نا آگاهی وجهل بزرگ نشان داد چه می کنید و چه نمی کنید؟

۲۴-یکی از تعلیماتی که به ما داده می شود این است که طرف مذاکره را گوشه رینگ / دیوار نبریم و خودتان را نیز به کوچه بن بست نبرید .لطفا این آموزه را توضیح دهید و تشریح کنید چرا باید این آموزه را پیاده کنیم ؟

۲۵- دو ذهنیت خوبی که میتوانید از خود به طرف مذاکره کننده بدهید چیست و چرا؟

۲۶- هر مذاکره ای با هر شخصی یا هیاتی که آغاز میکنیم باید بدانیم حداقل ۱۰تفاوت با او یا آنها داریم این تفاوت ها گریز ناپذیر هستند این ۱۰ تفاوت کدامند

۲۷-تلاش ما باید این باشد که در میز مذاکره اعتماد طرف را نسبت به خودمان سلب نکنیم در این راستا چه کارهایی را نباید بکنیم ؟

۲۸- گفته می شود در مذاکرات شرکتی مسایل را شخصی نکنیم و شخص مذاکره کننده را از مسایل منفی و ناخوش آیند جدا نگه داریم با ذکر مثال این گفته را بیان و روشن کنید چرا باید این کار را بکنیم ؟

۲۹-اگر در مذاکره برغم حقی که شما دارید طرف مقابل سرسختانه مقاومت و بعد از چند روز حرف شما را قبول می کند در این حال چه کار بکنیم و چه کار نکینیم ؟

۳۰ – گاه موضع سرسختانه طر ف مقابل نه برپایه رفتار فعلی بلکه ناشی از پیش بینی نادرستی است که برای رفتار آینده شما میکند اینجا چه کار باید کرد که دست از این موضع سرسختانه بردارد ؟ یک مثال روز از کشورمان بیاورید .

 

نمونه سوالات مذاکره دانشجویان MBA و DBA سازمان مدیریت صنعتی

 

۳۱- اگر سوال مستقیمی از شما بشود که چنانچه پاسخ مستقیم بدهید یا مذاکره به هم می خورد یا خط کف (قرمز) شما روشن می شود چه کار باید بکنیم و چه کار نباید بکنیم ؟

۳۲- درروی میز مذاکره اگر به دروغ طرف مقابل پی ببریم دروغ را نباید به رخ اوبکشیم بگویید چه کار باید بکنیم و چه کار نباید بکنیم ؟۳۳- چرا در مذاکرات فرامرزی به زبان انگلیسی تسلط داشته باشیم و اگر از مترجم استفاده کنیم چه تبعات منفی

ممکن است بوجود آید ؟

۳۳- چرا باید با تیم مذاکراتی قوی برویم و تمام تخصص ها را همراه داشته باشیم /

۳۴- چرا باید به چهره و چشم طرف مقابل نگاه کنیم این توصیه چه آثار مطلوبی ایجاد می کند ؟

۳۵ – مذاکره کننده باید شنونده فعال باشد یعنی چه ؟ و در چه صورتی این هدف حاصل می شود ؟

۳۶ – طی کردن این کلاس چه تغییراتی در طرز تفکر شما برای مذاکرات خانوادگی و شخصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرد ؟

۳۷ -چرا مذاکره کننده باید خودش را امین بداند و القا این باور چه آثار مطلوبی روی میز مذاکره ایجاد می کند ؟

۳۸- تن گفت یا زبان بدن ساختگی در مذاکرات حرفه ای چه مضراتی دارد در ۲۲۲سطر توضیح فرمائید.

۳۹-مهمترین چالش در ارتباطات غیرکلامی چیست؟

.۴- مهمترین چالش یک مذاکره کننده حرفه ای چیست؟

نمونه سوالات مذاکره دانشجویان MBA و DBA سازمان مدیریت صنعتی

خلاصه کتاب مجمع الجزایر گولاگ نوشته الکساندر سولژنستین

زمان پاسخگوی 45 دقیقه خواهعد بود برای هر سوال ذکر حداقل دو مورد الزامی است.

پاسخ تشریحی است پس کپی کاری ممنوع است

شما باید به درک رسیده باشید تا به جواب دست یابید پس الگوی اصلی ما تفکر است.

Views: 169

دسته‌ها: اصول و فنون مذاکره , کلینیک تخصصی مشاوره کسب و کار دکتر میر
برچسب‌ها: