نمونه قرار داد رضایت نامه از مشاوره کسب و کار

خرداد ۲۶, ۱۴۰۳
83 بازدید

نمونه قرار داد رضایت نامه از مشاوره نمونه قرار داد رضایت نامه از مشاوره کسب و کار اینجانب : ……………………… فرزند آقای ……………. و  به شماره ملی ………………… دارای شناسنامه شماره : ……………. صادره از : ……………… متولد : …………. به شماره کدپستی………………. و ساکن : ………………………………………………………………………………………………… به عنوان طرف اول که برای مشاوره و […]

نمونه قرار داد رضایت نامه از مشاوره

نمونه قرار داد رضایت نامه از مشاوره کسب و کار

اینجانب : ………………………

فرزند آقای …………….

و  به شماره ملی …………………

دارای شناسنامه شماره : …………….

صادره از : ………………

متولد : ………….

به شماره کدپستی……………….

و ساکن : …………………………………………………………………………………………………

به عنوان طرف اول که برای مشاوره و اخذ هم فکری و مشورت و همچنین آموزش نزد جناب اقای دکتر ………….

فرزند………..

به شماره شناسنامه ………

و شماره کارت ملی ……………….

و ساکن ……………………………

بموجب این سند کاملا رسمی ودر صحت و سلامت کامل اقرار می نمایم که با طی جلسات صورتجلسه پیوست و قرارد و همچنین بررسی های بعمل آمده از جلسات

مشاوره و اموزش نامبرده نهایت رضایت را اعلام می نمایم.

و دیگر هیچگونه ادعائی علیه مدرس و مشاو موصوفه اعم از حقوقی ، جزائی و ضرر و زیان در آن مورد نداشته و ندارم و کافه خیارات را اسقاط دانسته و حق هرگونه

شکایتی را از خود سلب می نمایم.

تاریخ : یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد ونود ونه ۱۳۹۹ شمسی

محل امضاء طرف اول

محل امضاء طرف دوم

محل امضاء شاهد اول

محل امضاء شاهد دوم

 

 

..این مقاله هر سال به روز می شود جهت اطلاع و همکاری با سازمانها  و موسسات و مجموعه های دولتی و خصوصی و یا نیمه خصوصی و
دولتی و برای سرمایه گذاری  روزانه در سال 1403 مبلغ یبیست و پنج میلیون و پانصد هزار تومان تعیین گردیده است  که پس از واریز نسبت
به انتخاب ایام برنامه ها اقدام خواهد شد یادتان باشد سرمایه گذاری برای پیشگیری از موارد گوناگون که طی نیم قرن مشاوران بابت ان
هزاران میلیارد تومان پرداخت نموده و در برخی موارد غیر قابل قیمت گذاری است …. هزاران هزار برابر کمتر از چنین سرمایه گذاری هایی این
چنین خواهد بود…. لطفا از مسیر تجربه به سوی مسیر علم ی حرکت نکنید……

 

 

 

مقالاتی برای مطالعات بیشتر :

 

 

Views: 14

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,