نیرنگ ها و ترفندهای نادرست در میز مذاکرات بین الملل

نیرنگ ها و ترفندهای نادرست در میز مذاکرات بین الملل
خرداد 23, 1403
94 بازدید

نیرنگ ها و ترفندهای نادرست در میز مذاکرات #دکترمازیارمیر نیرنگها و ترفندهای نادرست در میز مذاکرات بین الملل      مطرح کردن تدریجی تقاضا ، مثال کارکنان پژو را ذکر کنید که می خواستند هتل و ماشین و غذا  و همه را بگیرند ۲۴۰۰۰ دلار را هم بگیرند  خسته کردن جسمی طرف مقابل و خواستن […]

نیرنگ ها و ترفندهای نادرست در میز مذاکرات

#دکترمازیارمیر

نیرنگها و ترفندهای نادرست در میز مذاکرات بین الملل

 

 

 مطرح کردن تدریجی تقاضا ، مثال کارکنان پژو را ذکر کنید که می خواستند هتل و ماشین و غذا  و همه را بگیرند ۲۴۰۰۰ دلار را هم

بگیرند

 خسته کردن جسمی طرف مقابل و خواستن توضیحات اضافی مثال خواندن قرار داد توسط استاد را ذکر کنید که مذاکره کننده

انگلیسی خواسته بود ایشان با لهجه زیبا انگلیسی آن را بخواند

 دروغ گویی و اظهارات خلاف واقع  تقلب در بیان اختیارات که دارند . شما می توانید هم نامه اختیارات را چک کنید هم به صورت

شفاهی آن را سئوال کنید.

 حملات  شخصی برای بی اعتبار کردن افراد تیم مقابل قرار دادن مذاکره کننده روبروی نور مستقیم مبادله یادداشت بین اعضا و در

گوشی های مکرر پیش شرط گذاشتن برای ادامه مذاکره تهدید . که شما نباید با تهدید مقابله کنید . آرامش خود را از دست بدهید

. جلسه را ترک کنید و …

 درخواستهای غیر متعارف و افراطی

خروج افراد درجه یک و باقی ماندن افراد درجه ۲ و ۳

این کتاب با تمرکز بر تکنیک های شناسایی در برابر حملات تزریق داده های کاذب ،
مسائل امنیت سایبری سیستم های سایبری-فیزیکی شبکه هوشمند را مورد
بحث قرار می دهد.

 

\"نیرنگها

مطالعات بیشتر:

اصول و فنون مذاکره / مذاکره کنندگان

دروغ در مذاکره

 

اصول و فنون مذاکره

 

اصول و فنون مذاکره / روابط دوستانه

 

اصول و فنون مذاکره / سازش

 

اصول و فنون مذاکره / مذاکره

 

اصول و فنون مذاکره / اعتماد

 

اصول و فنون مذاکره / رضایت طرفین

 

اصول و فنون مذاکره / ناحیه و وجه اشتراکات

 

اصول و فنون مذاکره / گفت و گو با افراد تصمیم گیرنده

 

اصول و فنون مذاکره / مذاکره موفقیت آمیز

 

اصول و فنون مذاکره / مکث تحت فشار

Views: 8

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,