وسایل ارتباط جمعی قسمت سوم

وسایل ارتباط جمعی قسمت سوم
اردیبهشت 15, 1403
93 بازدید

وسایل ارتباط جمعی قسمت سوم این مقاله در ادامه مطلب وسایل ارتباط جمعی قسمت دوم نگارش شده است: وسایل ارتباط جمعی قسمت سوم   پیرامون اهمیت وسایل ارتباط جمعی چند مقاله دیگری در این سایت به رشته تحریر در آمد و اینبار مطالب دیگری بیان خواهد شد. مهمترین مشخصات جوامع توده وار ۱-فروانی جمعیت :اوایل قرن […]

وسایل ارتباط جمعی قسمت سوم

این مقاله در ادامه مطلب وسایل ارتباط جمعی قسمت دوم نگارش شده است:

وسایل ارتباط جمعی قسمت سوم

 

پیرامون اهمیت وسایل ارتباط جمعی چند مقاله دیگری در این سایت به رشته تحریر در آمد و اینبار مطالب دیگری بیان خواهد شد.

مهمترین مشخصات جوامع توده وار

۱-فروانی جمعیت :اوایل قرن ۱۹ تحت تأثیر پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی جمعیت جهان مخصوصا در کشور های غربی رو به افزایش گذاشته شد از اوایل قرن ۲۰ سرعت این افزایش بیشتر شرط است و در کشورهای عقب مانده نیز جمعیت با سرعت زیاد در حال افزایش است

۲:توسعه شهر نشینی

۳-گوناگونی حرفه ها

۴-فعالیت های انسانی

۵-دگرگونی روابط تجتماعی

۶-گسترش وابستگی ها

۷-اهمیت افکار عمومی

۲-افزایش:جمعیت جهان با پدیده توسعه شهر نشینی نیز رابطه مستقیم دارد سیر تصاعدی جمعیت بیشتر در شهر های بزرگ صورت می گیرد و حال آنکه قبل از قرون جدید ساکنان زمین بیشتر در روستا ها پراکنده بودند.

۳-تحولات زندگی معاصر به افزایش جمعیت و توسعه شهر نشینی محدود نمی گردند تضیه کار و رونق صنایعسبب تنوع فعالیت های انسانی می شوندباید در نظر داشت به تدریج که شکل زندگی جامعه دگرگون می شود طبقه بندی گروه های اجتماعی نیزتغییر می کند و طبقات جدید صنعت گر،کارگر ،کارمند متخصصان فنی و امثال آنها جانشین طبقات قدیمی  مالک و کشاورز می گردند و در سلسه مراتب اجتماعی  اهمیت بیشتر کسب می کنند

۴-روابط انسانی در جوامع توده وار کنونی با روابط افراد در جوامع کوچک قدیم قضاوت های اساسی پیدا کرده اند اگر طبقه بندی های گروه های اجتماعی را در آثار جامعه شناسان معروف غربی در اوایل قرن ۲۰ بررسی کنیم دگرگونی روابط گروهی جوامع جدید در برابر جوامع قدیم به خوبی آشکار می گردد.

۵-برای ایجاد و توسعه ارتباط بین اعضای این گونه گروه های بزرگ انسانی باید امکان وسایل خاصی وجود داشته باشند تا افراد بی شماری که یکدیگر را نمی شناسند با هم تماس حاصل کنند و تمایلات و توقعات مشترک خود را تأمین نمایند.

۶-وابستگی های روز افزون جوامع توده وار در عین حال که افراد را از طریق حرفه ای به یکدیگر نزدیک از لحاظ سرنوشت مرزی آنان را از هم دور سازند و غالبا در برابر مشکلاتی قرار می دهند که هیچ یک به تنهایی قادر به وضع آن ها نمی باشند در شهرهای بزرگ خاموشی ناگهانی جریان برق در یک لحظه تمام فعالیت های انسانی را متوقف می کند و اگر سازمان مسئولی وجود نداشته باشد که دایما به حفظ وسایل رفاه عمومی مشغول باشد به تنهایی نمی توانند نیازهای خود را مرتفع کنند و در نتیجه پایه های زندگی اجتماعی متزلزل میگردند.

در فصل چهارم این کتاب:در این فصل در مورد همگونی ها و ویژگی هایی وسایل ارتباط جمعی و به عبارت دیگر مشخصات عمومی تمام وسایل ارتباطی نوین و مشخصات خاص هر کدام و همچنین رقابت و هم زیستی آنها بررسی شده است همگونی های وسایل ارتباطی،نظیر سرعت مداومت انتشار و وسعت جهانی حوزه انتشار بر فروانی و گوناگونی محتوی پیام های آنها در بخش یکم این فصل مورد بحث قرار گرفته شد.

دکترمازیار میر مشاور و تحلیل گر

توصیه میشود مطالب زیر را مطالعه نمایید:

تعابیر ارتباطات غیر کلامی یا زبان بدن

تعابیر ارتباطات غیر کلامی یا زبان بدن / تقلید حرکات

اصول و مبانی ارتباطات – شرکت توسعه زیر ساخت

گام های اساسی در برقراری ارتباط موثر

Views: 11

برچسب‌ها:, , ,