وسایل ارتباط جمعی قسمت چهارم

وسایل ارتباط جمعی قسمت چهارم
اردیبهشت 18, 1403
83 بازدید

وسایل ارتباط جمعی قسمت چهارم این مقاله در ادامه مطلب وسایل ارتباط جمعی قسمت سوم نگارش شده است: وسایل ارتباط جمعی قسمت چهارم   همگونی ها ویژگی های وسایل ارتباط جمعی : شناخت ارتباطات و وسایل جمعی چنانچه در فصل گذشته گفته شد با توجه مشخصات مختلف آنها صورت می گیرد.به همین جهت اکنون که شرایط […]

وسایل ارتباط جمعی قسمت چهارم

این مقاله در ادامه مطلب وسایل ارتباط جمعی قسمت سوم نگارش شده است:

وسایل ارتباط جمعی قسمت چهارم

 

همگونی ها ویژگی های وسایل ارتباط جمعی :

شناخت ارتباطات و وسایل جمعی چنانچه در فصل گذشته گفته شد با توجه مشخصات مختلف آنها صورت می گیرد.به همین جهت اکنون که شرایط اجتماعی استفاده کنندگان وسایل ارتباط جمعی شناخته شدند همگونی ها و ویژگی های مهم این وسایل را نیز مطالعه کرده است.معرفی همگونی ها و ویژگی های وسایل ارتباط جمعی اگر چه ظاهر ساده جلوه می کند اما در عمل با دو نوع دشواری روبه رو می باشد:

۱-نخستین دشواری ارایه مشخصات گوناگون ارتباطات جمعیناشی از آن است که تکنیک های یکنواخت ارتباطی در ممالک مختلف جهان تابع نظام هایی سیاسی و اجتماعی متفاوتی هستند و به همین سبب به صورت های بسیار متنوع مورد بهره برداری واقع می شوند.

۲-دشواری دیگری که ضمن مطالعه مشخصات ارتباطات جمعی بروز می کند مربوط به آن است که این نوع ارتباطات پیوسته در سراسر جهان در حال گسترش می باشند و مقام و ارزشی که در جوامع مختلف به آن ها داده می شود بیشتر از پیش حالات استثنایی ایجاد می کند

همگونی های وسایل جمعی:

پیشرفت وسایل ارتباط جمعی در نیم قرن اخیر چنانچه گفته شد همراه با توسعه صنعت و اقتصاد و فرهنگ همراه بوده است ارتباطات جمعی برای پاسخ دادن به نیاز های افراد به کمک اطلاعات و معلومات جدید هر روز بیشتر از وسایل انتقالی و انتشاری مجهزتر ،سریع تر و گسترده تری استفاده می کنند.تردیدی نیست که هم زمان با پیشرفت تکنولوژی صنعتی بر اثر تحولات اقتصادی و فرهنگی جوامع نیاز های انسانی به استفاده از وسایل ارتباطی نیز افزایش می یابد بالا رفتن در آمد ها و بهبود سطح زندگی عمومی،امکانات تازه ای برای خرید مطبوعات و تهیه های رادیویی و tv در اختیار مردم می گذارند گسترش آموزش و اشاعر فرهنگ نیز پیوسته تعداد استفاده کنندگان وسایل ارتباطی را فروان تر می سازد و موسسات مطبوعاتی و اداره کنندگان رادیو ها و tv ها و همچنین تولیدکنندگان فیلم های سینمایی ناچار می شوند علاوه بر تأمین نیاز های عمومی خوانندگان،شنوندگان و بینندگان برای ارضاء گروه های مختلف استفاده کنندگان خود نیز به تناسب سن،جنس،تحصیل،حرفه و محل زندگی خواستها و توقعات خاصی دارند و نشریات و برنامه ها و فیلم های اختصاصی تهیه نمایند بطور کلی ارتباط جمعی برای تأمین نیازهای استفاده کنندگان خود با در نظر گرفتن وظایف اجتماعی مختلفی کا در زمینه های خبری،آموزشی و تفریحی به عهده دارند کوششی می کنند همیشه انواع فراوانی از تازه ترین و جالب ترین اطلاعات و مطالب و برنامه ها را در اختیار آنان قرار می دهند.بنابراین برای چگونگی فعالیت مطبوعات و رادیو و tv و سینما با توجه به شرایط خاص تکنیکی و اقتصادی آن ها و ضرورت های فرهنگی و اجتماعی معاصر،می توان مشخصات مختلفی در نظر گرفت:

الف)سرعت انتشار

ب)مداومت انتشار

ج)وسعت جهانی حوزه انتشار

د)فراوانی و گوناگونی محتوی

رقابت و همزیستی وسایل ارتباط جمعی

یکی از دشواری هایی که در زمینه مطالعه درباره رقابت این وسایل وجود دارد این دشواری تازه ناشی از آن است که گردانندگان بعضی از وسایل ارتباط جمعی خود را در برابر وسایل ارتباطی دیگر مورد تهدید معرفی می کنند و کوششی می نمایند که حمایت دولت ها را به خود معطوف سازند و از کمک های آن ها برخوردار گردند.

مساله رقابت وسایل ارتباطی :

در میدان رقابت وسایل ارتباطی نوین دو مناقشه پدید آمدند در یک مناقشه که از پانزده سال پیش ادامه دارد مطبوعات در برابر وسایل به اصطلاح سمعی و بصری قرار گرفته اند و در مناقشه دیگر که در حدود بیست و پنج سال ازآغازآن می گذرد سینما و tv در مقابل هم ایستاده اند.در هر کدام از این ۲ مناقشه یک وسیله ارتباطی در برابر گسترش و پیشرفت سریع وسیله نو رسیده دیگر و خوب خود را مورد تهدید معرفی می کند و علیه آن مبارزه جویی می کند.

دلایل مربوطه به مناقشه بین وسایل ارتباط جمعیک

۱-مطیوعات در برابر tv

۲-سینما در برابر tv

مسأله همزیستی وسایل ارتباطی معاصر

وسایل مهم معاصر به علت وظایف مشترکی که در بخش اخبار و تربیت و ارشاد افراد و تفریح  و سرگرمی آنان به عهده دارند در مقابل هم قرار گرفته اند اما نباید فراموش کرد که وسایل مذکور با وجود اشتراک ظاهری وظایف،هر کدام نقش خاصی ایفا می کنند و با آن که در زمینه متعدد به هم شباهت دارند هرگز نمی توانند یکدیگر را از میدان بیرون کنند و جای هم را بگیرند بطور کلی می توان گفت که مطبوعات در واقع مکمل ضروری وسایل ارتباطی هستند:به عنوان مثال:روزنامه ها وظایف و نقش های مختلفی را که سایر وسایل خبری و ارتباطی معاصر به عهده گرفته اندتکمیل می کنند و چون مدت های طولانی قبل از رادیو و tv و سینما بوجود آمده اند و در راه تحول و پیشرفت خود تجربیات فراوان اندوخته اند توانند در توسعه آنها سرمشتق و نمونه فرار گیرند.خبرهای شنیدنی و دیدنی از یک نیروی نفوذ اغوا کننده و تکان دهنده برخوردار هستند بطوریکه می توانند آرامش فکری شنوندگان و بینندگان را بطور سریع و ناگهانی به هم بزنند و در آن شور وهیجان یا ترس و خشم پدید آورند.به همین سبب در تبلیغات تجاری و سیاسی از نیروی نفوذ کننده و تحریک آمیز رادیو و tv بیشتر از روزنامه ها و مجله ها استفاده می شوند

در فصل پنجم این کتاب:مشخصات فنی وسایل ارتباط جمعی ارایه گردیده اند در این فصل ابتدا تکنیک های مخابراتی مانند سرپرست های پستی ارتباط دور از طریق سیم(تلگراف برقی،تلکس و تلفن و…)و ارتباطات دور از طریق امواج رادیویی(تلگراف بی سیم،تلفن بی سیم،ماهواره های ارتباطی و …)بررسی شده اند.

مشخصات فنی وسایل ارتباط جمعی:

فنون ارتباطی بدون تردید در تحول تمدن های بشری نقش مهمی را داشتند بدیهی است که هر کدام از اختراعات و ابداعات فنی گوناگونی که در تاریخ در زمینه انتقال و انتشار پیام های انسانی پدید آمدند ترکیب و طبیعت وسایل ارتباطی را دگرگون ساخته اند به همین جهت می توان گفت که ایجاد سازمانهای جدید پستی اختراع تلگراف بصری و سپس تلگراف برقی و تلفنی،تولید فراوان کاغذ،گسترش وسایل عکاسی و فیلم برداری،پیشرفت تکنیک های جدید حروف چینی و چاپ هر کدام به نوبه خود در بهبود ارتباطات اجتماعی تأثیر فراوان به جا گذاشته اند امروزه گفته می شود که انسان معاصر در عصر تمدن سمعی و بصری زندگی می کند و هم اکنون عصر تمدن ارتباطات اکترونی آغاز گردیده است اما هرگز هیچ کدام از وسایل ارتباطی بطور کامل جای وسیله ارتباطی دیگر را نگرفته است بلکه هر پیشرفت فنی یک وسیله ارتباطی جدید بر وسایل قبلی افزوده است و بدین ترتیب وسایل ارتباطی را گوناگون تر کرده است و امکانات انتقال پیام استفاده عموم را گسترش داده است.شناخت مشخصات فنی وسایل ارتباط جمعی با دشواری هایی فراوان برخورد می کند زیرا دستگاه ها و لوازم صنعتی وسایل نوین ارتباطی خصوصیات فنی بسیار پیشرفته و شیوه های عملی بسیار پیچیده ای دارند و توصیف کلی آن ها به آسانی میسر نیست باید دانست که نقش تکنیک های جدید در وسایل ارتباط جمعی در عین حال همه جنبه اصلی و هم جنبه فرعی و تبعی دارد اصلی به سبب آنکه تکنیک های نوین مستقیما طرز کار وسایل ارتباطی و مراحل انتقال پیام ها را تحت تأثیر قرار می دهند و فرعی از جهت آن که تکنیک های نوین به طور غیر مستقیم و در عرصه شکل گیری پیام ها و محتوی های وسایل ارتباطی در آنها تأثیر می گذارند.

دکترمازیار میر مشاور و تحلیل گر

توصیه میشود مطالب زیا مطالعه نمایید:

زبان بدن دکتر ظریف

زبان بدن دونالد ترامپ

زبان بدن داعش

زبان بدن ملانیاترامپ

 زبان بدن چگوارا

Views: 8

برچسب‌ها:, , , , , ,