چطور دست دهیم و از دست دادن چه چیزهایی را کشف کنیم

چطور دست دهیم و از دست دادن چه چیزهایی را کشف کنیم
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۳
16 بازدید

چطور دست دهیم    چطور دست دهیم و از دست دادن چه چیزهایی را کشف کنیم. باید بدانید زمختی و یا نرمی کف دست هم بیانگر مسائل بسیار ی است و شما باید به مسائل بسیاری توجه داشته باشید. از طرز دست دادن آدمها می توان آنها را شناخت . اگر خیلی شل و سست […]

چطور دست دهیم

 

 چطور دست دهیم و از دست دادن چه چیزهایی را کشف کنیم.

باید بدانید زمختی و یا نرمی کف دست هم بیانگر مسائل بسیار ی است و شما باید به مسائل بسیاری توجه داشته باشید.
از طرز دست دادن آدمها می توان آنها را شناخت . اگر خیلی شل و سست و سرد و وارفته با شما دست دهد

( انگار به اجبار دست میدهد) واگر به هنگام دست دادن، نگاه در چهره و چشمان شما خیره نشده است ،

معلوم می شود که مردی است سست عنصر و ضعیف و ترسو که نسبت به دیگران بسیار بدگمان و بی اعتماد است .
اگر مردی خیلی شدید دست شما را فشار داد ، بطوریکه انگشتانتان به درد آید ، این را هم به حساب صمیمیت و قدرت او ننویسد :
این مرد ،در واقع اضطراب و تشویق های درونی خود را دارد پنهان می سازد . اگر مردی دست شما را ، مدت زیادی در دست

خود نگه می دارد، یا دوست صمیمی یا مردی است بسیار خودخواه .
در این قسم افراد ، من ارزش و اعتبار بیشتر به مردی می دهم که خیلی اهسته و کوتاه دست شما را فشار می دهد ،

و در عین حال کمی هم به سمت جلو خم می شود .

چنین آقایانی ، افرادی هستند راستگو ،

 فعال و چابک و شاید در لایه های زیرین قلبشان بسیار عاشق .

گفتار و نگاه و حرکات افراد اهدافی خاص را دنبال میکند و در پشت سر هر حرکت دنیای زیبای تعابیر گوناگون وجود دارد پس خوب ببینید و بهتر تفکر کنید و دیر هنگام عمل کنید.

زبان بدن

اصول و فنون مذاکره / مذاکره

اصول و فنون مذاکره ۱

اصول و فنون مذاکره ۲

اصول و فنون مذاکره ۳

اصول و فنون مذاکره ۴

اصول و فنون مذاکره ۵

اصول و فنون مذاکره ۶

اصول و فنون مذاکره ۷

اصول و فنون مذاکره ۸

اصول و فنون مذاکره ۹

اصول و فنون مذاکره ۱۰

اصول و فنون مذاکره ۱۱

مازیار میرمشاور و تحلیلگر

Views: 9

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,