• تاریخ انتشار : شنبه 22 جولای 2023 - 8:01
  • کد خبر : 82797
  • چاپ خبر
چهره ومیمیک چهره چیست

چهره و میمیک چهره چیست؟

چهره و میمیک چهره چیست؟ چهره ومیمیک چهره نوشته خرداد 1399به روز رسانی 1400 91131 رای دکتر مازیار میر مشاور و تحلیلگر  تخصصی mazyarmir.com@gmail.com https://www.aparat.com/mazyarmir https://www.aparat.com/zabane_badan https://t.me/Iranian_leadership_school https://www.instagram.com/mazyare_mir https://www.instagram.com/mazyare.mir https://www.linkedin.com/in/mazyarmir چهره ومیمیک چهره چیست و تمرین : برای ایجاد مهارت در به کار بردن حافظه عضلانی تمرین های زیر را انجام دهید : ۱- یک

چهره و میمیک چهره چیست؟

چهره ومیمیک چهره

نوشته خرداد 1399به روز رسانی 1400

91131 رای

دکتر مازیار میر مشاور و تحلیلگر  تخصصی

\"چهره

چهره ومیمیک چهره چیست و تمرین :

برای ایجاد مهارت در به کار بردن حافظه عضلانی تمرین های زیر را انجام دهید :

۱- یک سوزن بر دارید و با نخی فرضی آن را نخ کنید .

۲- یک رشته نخ بردارید و با یک سوزن فرضی آن را نخ کنید .

۳- با یک نخ و سوزن واقعی یک پارچه واقعی را لبه دوزی کنید .

تمرین :

۱- کفش خود را از گل و لای فرضی پاک کنید .

۲- از روی یک دامن یا شلوار واقعی ، یک پر فرضی را بر دارید .

چهره و میمیک چهره چیست؟

\"چهره

تمرین :

چسب به دستتان چسبیده است . دست های خود را تک به تک زیر شیر آب فرضی بشویید و ببینید چسب از دستتان پاک می شود .

حرکات حیوانات

هدف از تمرینات حرکات حیوانات این است که بازیگر خود را از صورتک اجتماعی که به چهره خویش زده وازآنچه که به موجب جلوگری از ابراز احساسات او می شود برهاند .

تمرین :

هر حیوانی را که دوست دارید انتخاب کنید . ابتدا حرکات بدنی او را انجام دهید ، سپس صدای حیوان را به آن اضافه کنید ، اما فقط زمانی که حرکات حیوان را یاد گرفته اید صدا را به آن بیفزائید . از اینکه مسخره جلوه کنید نترسید . به همانگونه که حیوان عکس العمل نشان می دهد عمل کنید . این تمرین ها را هر روز به مدت پانزده دقیقه انجام دهید :

۱- حرکات حیوان

۲- صدای حیوان

۳- صدای پرندگان

چهره و میمیک چهره چیست؟

خواهید آموخت که چگونه بدن و صدای خود را به گونه ای متفاوت به کار برید .

تمرین :

حیوان را در مکانی خواص قرار دهید (شرایط محیطی) :

۱- میمون در باغ وحش

۲- خرس در قفس

۳- گربه در اتاق پذیرایی

چهره ومیمیک چهره چیست و تخیل:

نود و نه درصد آنچه که بر روی صحنه می بینید یا انجام می دهید از تخیل سر چشمه می گیرد . شما بر روی صحنه ، در خانه خود

زندگی نمی کنید و هرگز نام شخصی اصلی خود را ندارید . با هر که صحبت می کنید ، شخصی است که بطور تخیلی توسط نمایشنامه

نویس نوشته شده شده است .

در هر موقعیتی که خود را بیابید ، موقعیتی تخیلی است . به این تر تیب بنیان هر کلمه و هر رویداد در تخیل بازیگر شکل می گیرد .

همه چیز دورغ است ، مگر اینکه از خلال یک واقعیت – تخیل بازیگر – عبور کند . به این جهت در کلاسهای بازیگری ، مهمترین

تمرینات تمریناتی هستند که به استفاده از تخیلی مربوط می شوند .

چهره و میمیک چهره چیست؟

شعور جمعی :

تخیل عبارت است از قدرت شما در تجسم چیزهایی که هرگز به آن نیاندیشیده اید . برای اینکه همیشه آماده چنین کاری باشید ، باید

بدانید که حافظه شما تا چه حد غنی است . حافظه جمعی نوع انسان چنان است که هیچ بخشی از آنچه که تا کنون دیده ، شنیده ،

خوانده و یا لمس کرده است فراموش نمی کند

شما تنها به به بخش کوچکی از انچه که میدانید متکی هستید ، اما همه چیز را می دانید . همه چیز آنجا حاضر است . گنجینه ای

عظیم از دانسته ها در ذهن بازیگر وجود دارد که هرگز ، جز در نمایش از آن بهره برداری نمی شود .

اگر خود را فقط در لحظاتی از زندگی اجتماعی که متعلق به نسل شماست زندانی کنید ، خود را از اشیا و دوره هائی که تجربیات

شخصی شما را شامل نمی شود جدا کنید ، نتیجه کلی آن بی حرمتی به کل جهان و بیگانگی شما نسبت به همه آن چیزایی است که

به علت قرار نداستن در محدوده عادات روزانه شما به فوریت برایتان قال شناسایی نیستند .

چهره و میمیک چهره چیست؟

اهمیت ادبیات دراماتیک از فرهنگ یونان باستان تا فرهنگ قرن بیستم تداوم دارد . یعنی که :

۱- همه خصوصیات ملی و محلی

الف- لهجه ها

ب- منابع طبیعی

۲- تغییرات و انتقال سبک ها

۳- اعصار گوناگون

۴- سطوح مختلف اجتماعی

۵- آداب و رسوم اخلاقیات سالهای گذشته

۶- تغییر لباسها از نسلی به نسل دیگر

۷- تغییرات اثاث خانه

۸- اصوات گوناگون موسیقی از روزگاران گذشته

چهره و میمیک چهره چیست؟

این سیر تکامل اجتماعی است که لیوان سفالی را به لیوان کاغذی یک بار مصرف تبدیل کرده است این بُعد تارخی ، میراث شماست .

 تخیل شما کلیدی است که در این گنجینه عظیم را به رویتان می گشاید .

تخیل می تواند بازیگر را برای ابزار عکس العمل های سریع آماده نگهدار . او میتواند سریع ببیند ، سریع فکر کند و سریع مجسم کند .

در تمریناتی که برای تحریک نیروی تخیل بکار می رود ، من به دنبال عکس العمل های آنی بازیگر نسبت به اشیائی که با آن کار می

کند می گردم . زیرا برای اینکه تخیل سریع عمل کند ف همه انچه که بازیگر باید انجام دهد آن است که بگذارد تخیل به راحتی کار

خود را انجام دهد .

دیدن در خیال

مثال :

شخصی را مقابل خود قرار دهید به فاصله ۵ ثانیه تمامی خوصوصیاتش رو که می بینید در ذهن بسپارید و پشت به او کنید . در این

حالت که هستید تمامی جزئیاتی را که دیدی بیان کنید و بع ببینید که گفته هایتان چقدر صحت داشت .

۱- پیراهن او چه رنگی داشت

۲- پیراهن چه طرحی داشت

۳- چه چیزی زیر پیراهن قرار داشت

۴- کروات چه رنگی بود

۵- پهنای آن چقدر بود

۶- آیا پیراهن جیب داشت

۷- چند تا دکمه داشت

۸- دوخت یف آن چگونه است

۹- پارچه آن از چه **** بود

دیدن در خیال

مثال :

شخصی را مقابل خود قرار دهید به فاصله ۵ ثانیه تمامی خوصوصیاتش رو که می بینید در ذهن بسپارید و پشت به او کنید . در این

حالت که هستید تمامی جزئیاتی را که دیدی بیان کنید و بع ببینید که گفته هایتان چقدر صحت داشت .

چهره و میمیک چهره چیست؟

۱- پیراهن او چه رنگی داشت

۲- پیراهن چه طرحی داشت

۳- چه چیزی زیر پیراهن قرار داشت

۴- کروات چه رنگی بود

۵- پهنای آن چقدر بود

۶- آیا پیراهن جیب داشت

۷- چند تا دکمه داشت

۸- دوخت یف آن چگونه است

۹- پارچه آن از چه **** بود

من میخوام شما با تخیل خود مرا دنبال کنید :

تمرین :

۱- به کنار پنجره بروید و به بیرون نگان کنید .

۲- آیا طارمی را میبینید ؟

۳- کبوتری که روی طارمی نشسته را چطور ؟

۴- کبوتر را که از روی طارمی پرواز می کند را با چشم خود دنبال کنید بع به کثافتهایی که جا گذاشته نگاه کنید .

۵- از بالی طارمی به پایین نگاه کنید .

۶- ارابه خوار و بار فروشی و بسته های داخل ارابه رو ببینید .

۷- به رنگ اربه نگاه کنید .

۸- بچه ای مشغول طناب بازی .

۹- به کفشهایی که دختر بچه پوشیده است نگاه کنید .

۱۰- به مردی که دارد ارابه را می کشد نگاه کنید .

۱۱- نحوه لبس پوشیدن او را ببینید .

اگر بازیگری توانائی تعقیب این تصاویر ذهنی و خلق آنها را داشته باشد ، طرحی از خیابان در ذهن دارد . این طرح را روی کاغذ

بکشید .

چهره و میمیک چهره چیست؟

تمرین :

حالا زمستان است . لباسهای زمستانی خود را بپوشید ، به کنار پنجره بایید و بیرون را نگاه کنید .

۱- برف باریده است .

۲- برف تازه و سفیدی روی طارمی نشسته است .

۳- ارابه در آن طرف خیابان ، جلوی یک خانه قرار دارد .

۴- بسته های خوار و بار خیس شده است .

۵- سطل آشغال در کنار خیابان از برف پوشیده شده است .

۶- به جوی آب نگاه کنید .

۷- گلدان شمعدانی که شکسته است را ببینید .

۸- به داخل گلدان نگاه کنید .

۹- روی کپه برف یه پوسته موز افتاده .

۱۰- یک نفر پاش میره روی اون و سر میخوره .

۱۱- سرش داره بد جوری خون میاد .

۱۲- حالا تمام برف اطراف شخص به رنگ قرمز تبدیل شده .

حالا آنها را دیدید ، می توانید وچود صحنه تخیلی را بپذیرید . این صحنه باری شما حقیقت دارد . نیروی تخیل به بازیگر در پذیرش

وضعیت های جدید در زندگی و باور کردن این وضعیت بر میگردد .

عکس العمل شما نسبت به آنچه که دوست دارید و آنچه که دوست ندارید از نیروی تخیل شما سرچشمه می گیرد . اگر نمی توانید

چنین کنید ، بهتر است که بازیگری را رها کنید .تمام زندگی شما در این راه ، بسته به قدرتتان در تشخیص این موضوع است که شمت

در حرفه ای هستید که استعدادتان بر نیروی تخیل شما بنا شده است .

بهتر است بیشتر فیلم ببینیم بدون صدا و از بازی های خود فیلم برداری کنیم.

دیدن فیلم هم البته اداب دارد و اداب خاصی دارد.

چهره و میمیک چهره چیست؟

چهره ومیمیک چهره چیست

تغییر میمیک صورت

یکی از سوالات بسیار مهم تغییرات بنیادی در میمیک چهره  است

در این مورد باید بگویم که تغییرات در صورت  ومیمیک چهره  با صورت گشاده رو و متبسم در یک بازه زمانی طولانی میسر است وچه

بسا تغییر میمیک صورت با عبوس بودن و گرفته بودن شما کاملا در دراز مدت مشخص و واضح است پس برای

تغییر میمیک صورت اولین قدم زمان است دوم تلقین است و سوم برقراری عادت های مناسب است.


لطفا فیلم اهمیت زبان بدن در موفقیت  در آپارات https://www.aparat.com/v/c2jn8

\"\"در دیدئو ببینید
در دیدئو ببینید
\"\"در دیدئو ببینید
\"\"در دیدئو ببینید
\"\"در دیدئو ببینید
\"\"در دیدئو ببینید

را مشاهده فرمایید.


چهره ومیمیک چهره چیست

تمرینات میمیک چهره

یکی از بهترین تمرینات میمیک چهره لبخند زدن است دوم تمرین  لبخند زدن و تمرین گریه بالا انداختن ابرو و پوز خند زدن تلفیقی و در ادامه چشمک زدن و بالا بردن وپایین اوردن گوشه لبها و …. همه و همه جزو بهترین تمرینات میمیک چهره است.

لطفا نگاهی داشته باشید به  کتاب\”آموزش مقدماتی بازیگری\” این کتاب ایده های خوبی برای افزایش قدرت میمیک صورت بشما می دهد.

یادتان باشد برای بهبود وارتقاء سطح کیفی و کمی میمیک صورت شما و اثر گذاری بیشتر و استفاده ی درست از چهره در خلق چهره ای کوبنده مفید وپر انرژی ومخصوصا تاثیر گذار نیاز به تمرین دراز مدت  می باشد.

چهره ومیمیک چهره چیست

عمل های جراحی وتاثیر ان بر میمیک چهره

مازیارمیر به شدت معتقد است که عمل زیبایی به معضلی برایبازیگری تبدیل شده است. چرا که بازیگران را از صورت‌ و حالت طبیعی

کاملا خارج می کند.

متاسفانه بازیگران مراقب فرم بدنی ومیمک صورت خود نبوده ونیستند بینی های عمل شده لبهای پروتز شده سینه های پروتز شده

و بزرگ که همهوهمه بازی وبازیگر را دچار یک قهقرا می کنند . بازیگرانی که میمک صورت ندارند و با عملهای متعدد پلاستیک و زیبایی

خود را تغییر می دهند دیگر هرگز نمیتوانند بخوبی نقش‌های متفاوتی را بازی کنند چرا که ما هیچ اکت و حسی در صورت انها نمی

بینیم .این در حالی است که انگار بازگرانمحترمنمیدانند تنها ابزار انها همین میمک صورت است وسپس قد و بالا و حرکتها و …. این

روزها من در جامعه هنری ایران بیشتر شاهد یک تیکه پلاستیک بی حس یا تیک گوشت یا یک صورت غیر طبیعی بسیار برجسته

بدون احساس و بازی های کاملا تصنعی هستم ….

متاسفانه مد شده برخی افراد کوتاه بین فکر می کنند با صورت عمل‌ کرده بازیگری می شوند در حالیکه کسی با جراحی صورت هرگز

بازیگر خوبی نمی‌شود. متاسفانه باید بگویم اپیدمی جراحی صورت به مجریان سازمان صداوسیما  هم منتقل شده و این باعث بسیار

تاسف است چون انان الگوی نسل عظیمی از جوانان هستند.

از زمان غار نشینها و یا فرعون های مصر ویا چین باستان  افرادی بعنوان شفاده با خواندن چهره موفق به شناسایی و تشخیص انواع

بیماریها می شدند البته این توانایی را

مادرم هم دارد او با دیدن صورت من متوجه بیماری و یا درد و یا خرابکاری های من می شد.

در ادامه برخی از رموز این موارد را با شما مطرح می کنم.

چهره و میمیک چهره چیست؟

\"چهره

۱- چشمهای پفکرده ویا ورم کرده

باید بگویم اولین ارتباط ما با نگاه وچشمها شروع می شود و خارجی ترین عضو مغز همین چشمها هستند چشمهای پف وکرده ویا

حلقه های سیاه و کبود زیر چشم معمولا از کم خونی وکمبود خواب ویا بیماری های عصبی و روحی ایجاد می شود گریه کردن زیاد و یا

فکرکردن زیاد و یا حتی مطالعه طولانی مدت و سخت و ….. همه و همه نشان از بروز اشکال پزشکی است . آری شما یک مشکل

جدی پزشکی  دارید  رنگ غیرطبیعی پوست

زنانی که دارای سندرم تخمدان پلی کیستیک هستند ممکن است متوجه تکه های ضخیم مشکی یا قهوه ای بر روی پیشانی، گردن،

ناف، زیر بغل و سینه خود شده شوند.

ترک گوشه دهان معمولا با کمبود ویتامین ب۲ ، آهن و روی در بدن مرتبط است مقاومت به انسولین و یا بالا بودن سطح انسولین

خون در افراد مبتلا به این سندرم باعث این تغییر رنگ پوست می شود.

۲-میمیک صورت نشان از همه وجودتان دارد

رنگ پوست و نوع طبع نیز با هم مرتبط هستند، افراد با طبیعت گرم و تر، معمولاً پوست سرخ و سفید و گلگونی دارند و افراد با طبع

گرم و خشک، پوستی با رنگ گندمگون متمایل به زردی داشته و صاحبان مزاج سرد و خشک، تیرگی خاصی در پوستشان وجود دارد و

پوستشان شفاف نیست، افراد با طبیعت سرد و تر نیز عموماً پوست سفید و روشن دارند.

حالات عضلات صورت نیز ارتباط نزدیکی با اعراض نفسانی و احوال روحی و روانی ما دارند.انسانهای سرخوش و شاد، معمولاً چهره

های خندان و گلگون تر و ابروی گشاده دارند. افراد غمگین و افسرده معمولاً سگرمه توهم، ابروهای درهم و نگاه رو به پایین دارند و

گوشه های لبانشان عمدتاً آویزان است. این حالات عضلات و اعضای صورت، نه تنها یک ارتباط خیلی قوی با احوال جسمانی ما دارند،

لکه با حالات روحی ما نیز مرتبط هستند که در ضرب المثل این حالات تحت عنوان \”سر درون\” بیان شده است.

۳- چهره های زرد و چشمهای زرد

اگر متوجه رنگ زرد خفیفی در صورت و به ویژه سفیدی چشم هایتان شده اید، ممکن است دچار زردی باشید. زردی به علت تجمع

بیلی روبین در خون و بافت های بدن ایجاد می شود. در حالت عادی، کبد بیلی روبین را به همراه سلول های قرمز قدیمی دفع می

کند. سایر علائم زردی عبارتند از خستگی، سردرد، تب، کم اشتهایی، تهوع، کاهش وزن، درد شکم، خارش پوست و کم رنگی ادرار و

مدفوع.

\"چهره

۴- ترک گوشه های دهان

ترک گوشه دهان معمولا با کمبود ویتامین ب ۲ ، آهن و روی در بدن مرتبط است. کمبود ویتامین ب در بدن می تواند به التهاب

غشای دهان، پوست، چشم ها و دستگاه گوارش منجر شود. از علائم دیگر آن می توان به ورم غشاهای مخاطی، التهاب پلک، زخم بر

روی لب ها و دهان و قرمزی پوست اشاره کرد. برای درمان این مشکل باید غذاهای حاوی ویتامین ب مانند گوشت، مرغ، ماهی قزل

آلا، تخم مرغ، برگ چغندر، بادام زمینی، لوبیا و حبوبات را به رژیم غذایی خود بیفزایید.-

۵- رویش موی زائد در صورت

رویش مو های زائدی که در امتداد خط فک، چانه و لب بالای خانم ها اتفاق می افتد، به عنوان هیرسوتیسم یا پرمویی شناخته می

شود و می تواند نشانه سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) باشد که به دلیل عدم تعادل هورمون ها و افزایش هورمون مردانه

اتفاق می افتد. این مشکل به علت تغییرات هورمونی ناگهانی در زنان پس از یائسگی شایع تر است. این موها می تواند به دلیل

استفاده از داروهای خاص یا اختلالات غدد فوق کلیوی و در موارد نادر تومور یا سرطان نیز ایجاد شوند.

۶-رنگ پریدگی پوست

یکی از علل اصلی رنگ پریدگی پوست، کم خونی فقر آهن است. به دلیل کمبود آهن، بدن نمی تواند هموگلوبین مورد نیاز خود را که

باعث به وجود آمدن رنگ قرمز خون می شود، تولید کند.

اگر کمبود آهن شدید باشد، سایر قسمت های صورت مانند داخل دهان، لثه ها، زیر پلک ها و لب ها نیز رنگ پریده تر از حد معمول

به نظر می رسند. خستگی شدید، سردرد، سردی دست ها و پا ها و شکنندگی ناخن ها از دیگر علائم فقر شدید آهن هستند. با مصرف

مکمل آهن و افزودن موادغذایی حاوی آهن مانند گوشت، عدس و لوبیا به رژیم غذایی خود می توانید این عارضه را کنترل کنید.

۷-خشکی و پوسته پوسته شدن لب

این مشکل رایج ترین نشانه از کمبود آب در بدن است. ۳۰ درصد از آب بدن در داخل پوست قرار دارد که در صورت کمبود آب در بدن،

پوست خشک شده و لب ها ترک می

خورند. همچنین کم آبی می تواند به کاهش تعریق و عدم دفع آلودگی و چربی انباشته شده بر روی پوست منجر شود که باعث

افزایش احتمال ابتلا به آکنه، اگزما و

پسوریازیس می گردد.

چهره ومیمیک چهره چیست

۸-چین و چروک عمیق زودرس

به شدت معتقدم که چین وچروک رابطه اجتناب ناپذیری با سن دارد، اما چین وچروک زودرس در اطراف دهان یا پیشانی می تواند در

اثر قرار گرفتن بیش از حد در معرض دود سیگار ایجاد شود. نیکوتین موجود در سیگار منجر به تنگ شدن رگ های خونی در لایه

بیرونی پوست و کاهش جریان خون شده و در نتیجه مانع رسیدن مواد موردنیاز به پوست می شود.و…

۹- کشف دروغ در میمیک چهره

مثلا با یک سرچ ساده به سراغ مدرس زبان بدن برویم که متخصص زبان بدن است از آمریکا و اطلاعات هویتی او را چک کنید حتی

در برنامه های مختلف کارملا زمان دروغ گویی تمامی این ریز جزئیات در سورت او محسوس است کتاب ی نوشته است که کاملا

برگردان یک سریال هالیودی و دروغین است این میمک صورت را همیشه به خاطر بسپارید.

مازیار میر مشاور وتحلیلگر

لینک کوتاه

برچسب ها

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.