کارافرینی به زبان ساده قسمت هشتم

کارافرینی به زبان ساده قسمت هشتم
خرداد ۵, ۱۴۰۳
40 بازدید

کارافرینی به زبان ساده قسمت هشتم در این مجموعه مقالات سعی داریم شما را به راهکارها و مطالبی پیرامون کارافرینی آشنا کنم متاسفانه با وجود مطالعات گسترده در سطح جهان که تاکنون در زمینه نظریه پردازی در حوزه کارآفرینی انجام گرفته  است، هنوز به یک وحدت نظر کارشناسان نائل نشده اند ، متاسفانه الگوی مفهومی فراگیری […]

کارافرینی به زبان ساده قسمت هشتم

در این مجموعه مقالات سعی داریم شما را به راهکارها و مطالبی پیرامون کارافرینی آشنا کنم

متاسفانه با وجود مطالعات گسترده در سطح جهان که تاکنون در زمینه نظریه پردازی در حوزه

کارآفرینی انجام گرفته  است، هنوز به یک وحدت نظر کارشناسان نائل نشده اند ،

متاسفانه الگوی مفهومی فراگیری وجود ندارد که مورد پذیرش اکثر صاحب نظران این حوزه نیز باشد.

این سلسله مقالات پژوهشی و تجربی مازیار میر است  تلاشی برای ارائه یک نظریه جامع کارآفرینی است.

در ادبیات کارآفرینی،دو تعبیر عمده وجود دارد. دیدگاه شومپیتری که بر ایده و نوآوری و خلاقیت تاکید می کند و دیدگاه کرزنری که بر کشف فرصت کارآفرینانه در فرایند

بازار تمرکز دارد. البته هرکدام داری نقطه ضعفهای عمده  و نقاط قوتی هم می باشد.

به نظر نویسنده هیچ کدام از این دیدگاه ها به جای دیگری قابل استفاده نیست؛ یعنی هرکدام می توانند فقط شرایط ویژه ای از اقتصاد و بازار را تحلیل کنند. در این مطالعه، امکان درستی هر دو عقیده در شرایط ویژه پشتیبانی می شوند.

بنابراین به شدت معتقدم، در شرایط عمومی یک نظریه جامع از ترکیب آن دو نظریه وجود دارد. کارآفرینی به معنای ارزش آفرینی، کشف کار آفرینانه کرزنر و خلاقیت و نوآوری شومپیتری را دربردارد. هر نوع تغییر در فرایند اقتصادی موجب ارزش آفرینی می شود؛ بنابراین، رویکرد این

سلسه مقالات نزدیک کردن مبنای نظریه کارآفرینی به علم اقتصاد است؛ به عبارت دیگر، کارآفرینی عبارت است از تغییر در فرایند اقتصادی، زیرا فرایند کارآفرینی عام، انتقال از وضعیتی تعادلی به وضعیتی دیگر است و به دنبال این انتقال، ارزش های جدید به وجود می آید.

در این میان چگونه می توانیم با داشتن یک تعریف جامع و کامل و با استفاده از تجربیات کارافرینی به حداکثر قدرت برسیم  و تولید ناخالص ملی و تولید ثروت را برای جامعه گسترش توسعه و بهبود ببخشیم .

دکتر مازیارمیر مشاور و تحلیل گر

مطالعات بیشتر:

آنچه که در مورد کارافرینی در هیچ کتابی نمی خوانیم( قسمت اول)

تجربیات کارافرینی و ارتباط موثر

تب کارافرینی

کارافرینی به زبان ساده قسمت هشتم

Views: 5

برچسب‌ها:, , , , , , , ,