کارگاه های مدیریتی که به موسسات و سازمانها و مجموعه های بزرگ پیشنهاد می گردد

آذر 22, 1402
68 بازدید

کارگاه های مدیریتی که به موسسات و سازمانها و مجموعه های بزرگ پیشنهاد می گردد کارگاه های مدیریتی که به موسسات و سازمانها و مجموعه ها خلاصه کتاب مجمع الجزایر گولاگ نوشته الکساندر سولژنستین ۱. اصول مذاکره و فن دفاع ۲. اصول مذاکره و تفکر سیستمی ۳. مهارتهای عمومی مدیریت و رهبری ۴. فن حرفه […]

کارگاه های مدیریتی که به موسسات و سازمانها و مجموعه های بزرگ پیشنهاد می گردد

کارگاه های مدیریتی که به موسسات و سازمانها و مجموعه ها
۱. اصول مذاکره و فن دفاع
۲. اصول مذاکره و تفکر سیستمی
۳. مهارتهای عمومی مدیریت و رهبری
۴. فن حرفه ای اداره جلسات
۵. مدیریت زمان
۶.ارتباطات موثر
۷. ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن
۸. اصول و فنون مذاکره
۹٫کوچینگ مدیران و رهبران با رویکرد منتورینگ
۱۰حفاظت کلام و حفاظت گفتار در مذاکره
۱۱-اصول و فنون مذاکره و مصاحبه
۱۲- اصول و فنون مذاکره با رویکرد تکنیکهای حل خلاقانه مسئله
۱۳٫اصول و فنون حرفه ای سرپرستی
۱۱-

Views: 8

برچسب‌ها:, ,