سوالات آموزش مذاکره

سوالات آموزش مذاکره

سوالات آموزش مذاکره

 

 

        سوالات بازاریابان نمایندگی شرکت پخش دارو

نام و نام خانوادگی

۱-برای برون رفت از بن بست در مذاکرات تجاری چه روشهایی را پیشنهاد می کنید؟

۲- ۸ تاکتیک‌ خدعه‌ آمیز در مذاکره را نام برده و یک مورد را با ذکر خنثی سازی توضیح دهید.

۳-چهاررکن اصلی مذاکره در بازاریابی را شرح دهید.

۴- دلایل مهم برنامه‌ ریزی مذاکرات بازاریابی را بهمراه یک چک لیست کامل اراءه فرمائید.

۵-از ۲۴ مرحله اصلی مذاکره ۶ مورد رانام ببرید کدام مرحله مهمتر است و چرا؟

۶- شروع مذاکره حرفه ای با سی دستور العمل آغاز می شود ۵ مورد انرا نام ببرید.

۷-روشهای مذاکرات بازاریابی را نام برده دو مورد را شرح دهید.

۸- خصوصیات یک مذاکره‌کننده حرفه ای را بیان نمائید (۴مورد)

۹- نکات مهم در مذاکرات بازاریابی را شرح دهید حداقل دو مورد

۱۰-مراحلی تخصصی تمام کردن مذاکره را نام برده حداقل ۴ مورد و یک مورد را با دلایل آن شرح دهید.

 

=======================================

حداقل چند استراتژی برای یک مذاکره حرفه ای داشته باشیم

الف.۱

ب۰ ۲

د۰ ۳

ج.  10

کدام یک از گزینه ھای زیر نکات قابل توجه در مورد راز داری است؟
الف-لازم نیست به ھر سوالی پاسخ دھید.
ب- موردی را که نباید جواب دھید بھ گونھ ای جواب دھید که جواب نداده باشید
ج-در موقعی که مجبور ھستید جواب دھید،سوال را دور بزنید.
د-ھمه موارد

نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره 

کدام گزینه زیر به قانون زرین یا طلایی معروف است؟
الف-احترام متقابل

ب-اعتماد
ج-صداقت

د-حفظ آرامش

دلیل اهمیت وجود استاندارد های حقوقی در مذاکره چیست؟
الف-پیش رفتن بر مدار استانداردها ب-استنادی برای حل اختلاف طرفین
ج-مبنایی برای مراجع قانونی حل اختلاف د-همه موارد

افرادی که هدف انها خدمت به جامعه و حفظ حکومت است؟کدام گزینه زیر را در بر می گیرد؟
الف-شخصیت حقیقی ب- شخصیت حقوقی عمومی ج-شخصیت حقوقی خصوصی د-شخصیت عمومی

نمونه سوالات 

تفاوت بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی خصوصی چیست؟
الف-در نحوه رشد ب-لزوم ثبت ج-اهداف آنها د-نحوه شکل گیری

در مذاکرات ابتدایی بهترین کار برای نظارت بر مذاکره چیست؟
الف-خود شخص مذاکره کننده مسئول حقوقی هم هست ب-در هر حال باید از یک نفر آگاه به مسائل حقوقی کمک گرفت
ج-استفاده از مشاور حقوقی د-استفاده از شخص ثالث که تسلط حقوقی دارد

حکم مذاکره کننده قرارداد آینده را انتخاب کند و بدون قصد انعقاد قرارداد با دیگران نیز گفت و گو را ادامه دهد،چیست؟
الف-مسئول شناخته می شود ب-مسئول شناخته نشده و مقصر است
ج-اگر با حسن نیت باشد مقصر نیست د-مسئول شناخته شده و مقصر است

مازیار میر

مطالب جدید

مطالب پر‌بازدید

فهرست مطالب

دیگر مطالب

مطالب مرتبط

برای مطلع شدن از آخرین مطالب مازیار میر
ایمیل خود را وارد کنید!

دیدگاه شما

اکنون دیدگاهی اضافه کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی / مشاوره

شماره تماس: 09198718767