If I met you face to face

If I met you face to face
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۳
12 بازدید

If I met you face to face If I met you face to face, I would retrace—erase!—my heartbreak, pain by pain, ache by ache, word by word, point by point. In search of you—just your face!—I roam through the streets lost in disgrace, house to house, lane to lane, place to place, door to door. […]

If I met you face to face

\"images

If I met you face to face, I would retrace—erase!—my heartbreak,

pain by pain,
ache by ache,
word by word,
point by point.
In search of you—just your face!—I
roam through the streets lost in disgrace,
house to house,
lane to lane,
place to place,
door to door.

گر به تو افتدم نظر، چهره به چهره، رو به رو
شرح دهم غم تو را، نکته به نکته، مو به مو
از پی دیدن رخت همچو صبا فتاده‌ام
خانه به خانه
در به در
کوچه به کوچه

مطالعات بیشتر:

رزومه مازیار میر

زبان بدن

زبان بدن (تعابیر)

زبان بدن زنان

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره / روابط دوستانه

اصول و فنون مذاکره / اعتماد

 

Views: 6

برچسب‌ها:, , , ,