آرشیو

آموزش اقتصاد مقاومتی قسمت ششم

آموزش اقتصاد مقاومتی قسمت ششم

اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۳

آموزش اقتصاد مقاومتی قسمت ششم   اقتصاد مقاومتی  یا اقتصاد ترمیمی اقتصادی پیشرفته مبتنی بر پیشرفته ترین مبانی علمی جهان برخلاف تصور بعضی که نگاه انفعالانه و انزوا گریانه به اقتصاد مقاومتی دارند، برعکس، در سیاست های مورد نظر مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی نگاه برون گرایانه برای اقتصاد وجود دارد. کلیدواژه ی مقام معظم […]

آموزش اقتصاد مقاومتی قسمت سوم

آموزش اقتصاد مقاومتی قسمت سوم

تیر ۱۶, ۱۴۰۲

آموزش اقتصاد مقاومتی قسمت سوم     این مقاله در ادامه مطلب آموزش مقاومتی قسمت دوم نگارش شده است: آموزش اقتصاد مقاومتی آموزش اقتصاد مقاومتی قسمت سوم اقتصاد مقاومتی را می توان چهارگونه تعریف نمود و چهار الگو از آن یا ترکیبی از همه ی آنها را در کشور به عنوان پروژه های ملی پیگیری […]

آموزش اقتصاد مقاومتی قسمت اول

آموزش اقتصاد مقاومتی قسمت اول

تیر ۱۶, ۱۴۰۲

اقتصاد مقاومتی قسمت اول مازیارمیر اقتصاد مقاومتی قسمت اول   اقتصاد مقاومتی چیست و یا نیست؟ خصوصیّات مثبت آن و خصوصیّات منفی و سلبیِ آن چیست؟ اقتصاد مقاومتی درون‌زا  به چه معناست؟ اقتصاد مقاومتی را می توان چهارگونه تعریف نمود و چهار الگو از آن یا ترکیبی از همه ی آنها را در کشور به […]

آموزش اقتصاد مقاومتی قسمت دوم

آموزش اقتصاد مقاومتی قسمت دوم

تیر ۱۶, ۱۴۰۲

این مقاله در ادامه مطلب آموزش اقتصاد مقاومتی قسمت اول نگارش شده است: آموزش اقتصاد مقاومتی قسمت دوم آموزش اقتصاد مقاومتی قسمت دوم اقتصاد مقاومتی  یا اقتصاد ترمیمی اقتصادی پیشرفته مبتنی بر پیشرفته ترین مبانی علمی جهان : تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی، عبارت از اقتصادی است که در پی “مقاوم سازی”، “آسیب زدایی”، “خلل […]