پنج‌شنبه 18 آوریل 2024 - 16:54

آرشیو

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان  قسمت اول

آوریل 18, 2024

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان  قسمت اول خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق بخش اول: قواعد حقوقی مبناي علم حقوق   بديهي‌ترين مفهومي كه همه از حقوق و قانون دارند اين است كه قواعد آن بر اشخاص تحميل مي‌شود و ايجاد الزام مي‌كند. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه چه نيرويي باعث وادار كردن […]

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت سوم

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت سوم

سپتامبر 12, 2023

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت سوم خلاصه کتاب مقدمه مقدمه علم حقوق       ——————————————————————————————————————————————————- لطفا فیلم آموزش فن دفاع حرفه ای برای وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی   مفهوم عدالت:   فرد خارج از اجتماع قابل تصور نيست و قاعده حقوقي بايد تكاليف فرد را در برابر گروهها و برعكس تكاليف گروهها […]

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت پنجم

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت پنجم

سپتامبر 12, 2023

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت پنجم خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق خلاصه کتاب     یکی از مهمترین کتبی که هر حقوقدانی در ایران باید بخواند کتاب استاد معروف و برتر کشورمان جناب استاد دکتر کاتوزیان است با توجه به اینکه نیاز دوستان را به این کتاب  یکخلاصه از کتاب را در اختیار شما […]

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان  قسمت دوم

سپتامبر 12, 2023

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان  قسمت دوم خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان نتيجه : مبناي مستقيم و واقعي حقوق مبناي مستقيم حقوق «اراده‌ي دولت» است. يعني قواي مقننه در كل دنيا اقدام به وضع قواعد حقوقي مي‌كنند و همگان بايد از آنها اطاعت كنند. بديهي است كه آنچه قانونگذاران وضع مي‌كنند […]

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت ششم

سپتامبر 12, 2023

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت ششم خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق   خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان سخنانی از دکتر امیر منصور کاتوزیان   زیبا ترین متن دنیاسر تا پایم را خلاصه کنند می شوم مشتی خاک که ممکن بود خشتی باشد در دیوار یک خانه یا سنگی در دامان یک کوه […]

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت چهارم

سپتامبر 12, 2023

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت چهارم خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق مفهوم عدالت:   فرد خارج از اجتماع قابل تصور نيست و قاعده حقوقي بايد تكاليف فرد را در برابر گروهها و برعكس تكاليف گروهها را نسبت به افراد معين سازد و عدالت «عدالت توزيعي» است يعني برخلاف «عدالت معاوضي» دولت بعنوان ذينفع در […]