پنج‌شنبه 18 آوریل 2024 - 16:08

آرشیو

تنبلی گروهی

تنبلی گروهی

جولای 10, 2023

تنبلی گروهی مجله مذاکره و زبان بدن   مهندس فرانسوی به نام رینگلمن که روی کارایی اسبها کار می کرد دریافت که قدرت حمل بار دو اسب با دو برابر قدرت حمل بار یک اسب برابر نیست. او این مطالعه را به رفتار گروهی انسانها نیز تعمیم داد. نتایج جالب توجه بود. اگر دو نفر […]

زبان بدن در بازاریابی قسمت اول

زبان بدن در بازاریابی قسمت اول

ژوئن 24, 2023

زبان بدن در بازاریابی زبان بدن در بازاریابی قسمت اول مجله مذاکره و زبان بدن زبان بدن به کلیه ژستها و رفتارها و یا تکان‌دادن سر، حرکت های مختلف گردن تن و اعضای بدن و همچنین حالتهای افراد اطلاق می شود و شاید جالبتر آن باشد که بدانید حتی موقع بیان و در بیان هم زبان […]

تکنیکهای پیشرفته کاهش استرس

ژانویه 2, 2023

تکنیکهای پیشرفته کاهش استرس مقدمه مساله اضطراب به علتهای گوناگون و به شکلهای گوناگون بوجود می‌آید. برخی از اضطرابها علل خاص و مشخصی دارند و برخی از آنها علل واضحی ندارند. برخی بسیار شدید هستند و برخی خفیفتر بروز می‌کنند. مسلما بسته به اینکه علت اضطراب مشخص باشد یا نه یا میزان و درجه آن […]