• تاریخ انتشار : جمعه 1 مارس 2024 - 3:33
 • کد خبر : 116436
 • چاپ خبر
بسته استادی در مذاکره بهمراه آموزش زبان بدن با تدریس دکتر مازیار میر شاگرد مورد تایید پروفسور مسعود حیدری پدر علم مذاکره ایران

بسته استادی در مذاکره بهمراه آموزش زبان بدن

بسته استادی در مذاکره بهمراه آموزش زبان بدن با تدریس دکتر مازیار میر شاگرد مورد تایید پروفسور مسعود حیدری پدر علم مذاکره ایران

بسته استادی در مذاکره بهمراه آموزش زبان بدن

کتاب استادی در مذاکره

بهمراه ِDVD  آموزش مذاکره و زبان بدن وشیوه های ارائه وبیان و نکات مدیرتی

لینک اختصاصی(پنل دانش): https://www.google.com/search?kgmid=/g/11f0_7m_63

بسته استادی در مذاکره ک بازدید ها: 390,743

 

سته آموزشی مذاکره و زبان بدن دکترمیر
برای اطلاعات بیشتروخرید بسته با شماره تلفن 09397558500تماس فرمایید
به شما کمک میکند که در فروش و بازاریابی و برندسازی موفق شوید و انفجاری در ارتباطات ‌و جذب و نگهداشت مشتری ، اولین کوچ و منتور تخصصی شما در ارتباطات کلامی و غیر کلامی و شیوه ها بیان و ارئه و همچنین تحلیل و تجزیه دقیق اشخاص و مجموعه های مختلف و…
بسته آموزش مذاکره وزبان بدن شامل :
اصول و فنون مذاکره
ارتباطات غیرکلامی زبان بدن
شیوه های ارائه  و بیان
30فیلم آموزش مذاکره
17فیلم آموزش زبان بدن
17فایل صوتی آموزش زبان بدن
فیلم یک ساعته از سخنرانی دکترمیر در سالن همایش های بین المللی صداوسیما.یک فیلم ازسخنرانی دکترمیر در سالن ورزش ویک مصاحبه رادیویی
با دکترمیر.کتاب زبان بدن pdF مطالعه این مطلب و واریز مبلغ به منزله پذیرش این بسته بوده و کافه خیارات ااسقاط شده و حق هرگونه شکایت و عودت
و مرجوعی و بازپسگیری وکلیه موارد مرتبط به هر نحو کان لم یکن تلقی شده و بعنوان هدیه کلینیک تخصصی کسب و کار یک جلسه 45 دقیق
مشاوره بشما اهدا خواهد شد.  مدیر فروش خانم مهندس فراهانی  09397558500

بسته و کتاب استادی در مذاکره به قلم شیوای استاد مازیار میر,از نخبگان و نویسندگان و مدرسان برجسته ایران و جهان کتاب برتر و نمونه هفته از

سوی رسانه تیترجالب انتخاب گردید. استاد مازیار میر دانش آموخته مکتب پروفسور مسعود حیدری, پدر علم مذاکره ایران است. وی از مدرسان نمونه و

نخبه و بین المللی عرضه مذاکره و زبان بدن است. کتاب استادی در مذاکره توسط انتشارات فدک ایساتیس یکی از انتشارات خوب کشور  به

چاپ رسیده ‌است.

 

سرفصل های کتاب استادی در مذاکره

 

\"کتاب کتاب استادی در مذاکره کتاب برتر و نمونه هفته

بسته و کتاب استادی در مذاکره اثر دکتر مازیار میر

 

ارسال طی یک هفته  کاری است لطفا مقایسه شود.

 

\"کتاب کتاب استادی در مذاکره کتاب برتر و نمونه هفته

پشتیبانی آنلاین و تلفنی و با تعیین وقت حضوری و…

تحویل اکسپرس

خرید آسان

ارسال به سراسر ایران

کتاب استادی در مذاکره اثر مازیار میر

 

فهرست مطالب کتاب 

فصل اول : درآمدی برمهارت سخنوری 

 • ارتباط چیست؟
 • انواع ارتباط افراد
 • انواع ارتباط از زاویۀ رمزها و کانالهای ارتباطی
 • مهارتهای چهارگانۀ ارتباط کالمی
 • انواع پنجگانۀ زبان بشری
 • تعبیر مشهور هایدگر
 • سه الگوی زبانی انسان
 • نقشهای زبان
 • نقش ارتباطی زبان
 • سخن
 • بهترین سخن
 • سه عنصر سازندۀ پیام
 • ویژگیهای سخنور
 • آداب سخن
 • راز زیبا سخن گفتن
 • خوب سخن گفتن راهی برای پیشرفت در مذاکرات
 • تئوری آلبرت محرابیان ) پیغمبر یا شیطان
 • هوش گفتاری- نبوغ گفتاری
 • راهکارهایی برای افزایش هوش گفتاری
 • زبان بدن و نقش آن در تقویت هوش گفتاری
 • سبک شخصی
 • ارزش و اهمیت سبک شخصی
 • پرورش هوش و تسلط کالمی
 • آزمون هوش کالمی دکتر میر

فصل دوم : تکنیک های مذاکره

 • تکنیکهای مذاکره و مهارتهای مذاکرهکنندۀ حرفهای
 • هدف را جلوی چشمتان مجسم کنید
 • ذهنتان متوجه موفقیت باشد
 • تمرین تمرین و باز هم تمرین
 • افزایش اعتمادبه نفس اصل گم شده در مذاکره
 • چهار واقعیت اساسی دربارۀ ترس از مذاکره در جمع
 • استرس و ترس
 • آمادگی قبل از شروع مذاکره و سخنرانی
 • مرتب نمودن پراکندگیهای مغزی
 • تمرین مذاکره با دوستان و آشنایان
 • در مذاکره با قانون پنج ثانیه اعتمادبهنفس خودتان را کامل کنید.
 • کاربرد اعتمادبهنفس در مذاکرهکننده حرفهای
 • موضوعاتی که به دانش حرفهای شما نیاز دارند
 • حصول اطمینان از بیان موضوعات جالب و هیجانانگیز
 • اشـیتاق در محور قرار دادن شنونده
 • بهدست آوردن حق سخن گفتن
 • جان بخشیدن به سخنرانی
 • سخنرانی برای ترغیب به انجام کاری
 • متقاعد کردن مخاطب با شیوۀ سخنرانی
 • کتاب هنر جنگ برای مدیران اجرایی
 • عوامل راهبردی برای پیروزی در جنگها از زبان سانتزو
 • آزمایش اصول نظامی در قصر و یا درمذاکره
 • زندگی کردن به خرج دشمن برای یک مذاکرۀ حرفهای
 • کاربرد قانون ده هزارگلدول در مذاکره
 • مذاکره با راهبرد دفاع در عمق راهبردی استراتژیک ئ

فصل سوم :

 

اصول و فنون مذاکره

 • انواع مذاکره تجاری
 • انواع موضوعی مذاکره
 • انواع روشهای مذاکره تجاری
 • مراحل مذاکره
 • مذاکره کلید موفقیت در تجارت
 • اصول حرفهای مذاکرۀ تجاری و زبان بدن
 • اقدامات پیش از شروع مذاکره
 • مذاکرات تجاری و سیاسی
 • ده گام اساسی برای شروع مذاکرۀ اقتصادی موفق
 • موفقیت در یک مذاکرۀ تجاری
 • ابعاد تردیدها و نامعلومها را به طور کامل بیان کنید.
 • با سنجیدن موقعیت، گام بعدی را بردارید.
 • پیگیری قطعیت در مذاکرات سیاسی و تجاری
 • اصول و فنون مذاکره
 • بیست قانون طالیی در مذاکرات حرفهای
 • مذاکره به صورت حرفهای
 • دکترین مذاکرات حرفهای
 • از کم به زیاد و کمکم
 • استراتژی برای همۀ فصول
 • تاکتیکهای مذاکرۀ قدرتمند
 • ترفندحرفهای مذاکرات تجاری قدرتمند
 • تاکتیکهای حرفهای مذاکرۀ قدرتمند
 • اعتمادبهنفس در مذاکره
 • اخالق در مذاکره
 • مهارتهای اخالقی در مذاکره
 • مهارتهای غیراخالقی
 • تأثیرپذیری یا تأثیرگذاری در مذاکره
 • آفتهای مذاکره تجاری
 • قانون ذرهذره
 • مهارت پلسازی
 • اهمیت روانشناسی مذاکره
 • ترفندهای اتمام مذاکره تجاری
 • کنترل خشم در مذاکره
 • ده روش پیتر دراکر برای مذاکرۀ مؤثر (effect negotiation)
 • نکتههـای طالیــی در مدیریــت جلســۀ مذاکــرهای کــه توانســتهایـد مـچ
 • دروغگـو را بگیریـد
 • تفاوت فرهنگها در مذاکره
 • فواید تنظیم صورت جلسه پیش از مذاکره
 • مذاکرۀ میرزا تقیخان امیرکبیر، مردی برای تمام فصول
 • مهارت نه گفتن و اظهار عدم تمایل در مذاکره تجاری
 • چند جملۀ کلیدی
 • نظریۀ ناهنجاری ادراکی
 • هنر گوش دادن فعال
 • موقعیتهای سخت
 • مذاکره با افراد سرسخت
 • وادارکردن طرف به بازی و حرکت
 • اعتماد راهی است به سوی تباهی
 • جنگ روانی
 • روشهای فشار روی مواضع
 • گزینههای جانبی خود را در مذاکرات مشخص نمایید
 • خود را گیر نیندازید
 • در مذاکرات، به حاشیه بروید
 • خودداری از تالفی کردن در مذاکرات
 • بایدهای یک مذاکره تجاری
 • نبایدهای مذاکره تجاری
 • تاکتیکهای حرفهای مذاکرۀ موفق
 • اقدامات پس از پایان یک مذاکرۀ حرفهای
 • آینه وار عمل کردن یا تکنیک آینهای تکنیک حرفهایها
 • در مذاکره سعی کنید رفتارتان آینهای باشد
 • چگونگی آرام کردن فرد مبتال به اسکیزوفرنی در مذاکره
 • همه در حال گوش دادن به صدای درون ذهنشان هستند.
 • هرگز و تحت هی  شرایطی در مذاکره عجله نکنید
 • مذاکره و رابطۀ آن با صدا
 • چگونه در هر مذاکرهای برچسب بزنیم
 • احساسات را مدیریت کنید
 • همدلی روشی در مذاکره
 • در مذاکره از روش ممیزی اتهام، سود ببرید
 • در هر مذاکرهای مراقب بله باشید، استاد نه شوید
 • یادتان باشد که نه، آغازگر مذاکره است
 • یادتان باشد که همیشه نه، محافظ در مذاکره است اما چرا
 • دو کلمۀ متحولکننده مذاکره را در دستور کار هر مذاکرهای قرار دهید
 • کاری کنید بگوید درست است و سپس خالصهسازی کنید
 • واقعیت آنها را دستکاری کنید
 • مهلت زمانی، زمان را متحد خودتان کنید
 • واقعیتِ آنها را دستکاری کنید
 • چگونه برای دستمزد بیشتر مذاکره کنید
 • مذاکرهکنندگان تحلیلگر
 • مذاکرهکنندگان سازشگر
 • مذاکرهکنندگان مدعی
 • چانهزنی آکرمن
 • در هر مذاکره قوی سیاه را پیدا کنید.
 • استراتژی بهتر برای توافق در مذاکره
 • اهمیت دانستن ناحیه ZOPA در چیست؟
 • تلههای رسیدن به توافق

سرتیپ خلبان شهید فریدون ذوالفقاری نابغه ای برای تمام فصول

 فصل چهارم :

زبان بدن چیست؟

 • اهمیت عزت نفس
 • چهار نکتۀ کلیدی
 • معجزۀ اثر یک دقیقهای
 • خود تماسـی نشـانۀ چیسـت؟
 • ایجاد تصوری جاودانه
 • شش گام به سمت وضع اندامی صحیح
 • وضع اندامی صحیح و زبان بدن
 • اسرار آرام گرفتن
 • کالبدشناسی یک برخورد
 • جهش ابروها
 • طرز نگاه کردن در صورت
 • مفهوم خندهها
 • برخورد از نزدیک
 • گنبد فضای شخصی
 • قدرت فاصله
 • مقابله با حمالت اجتناب ناپذیر
 • یادگیری تمرین فاصلهها
 • اهمیت و صمیمیت قرارگیری
 • قدرت نهفتۀ دست دادن
 • شیوههای دست دادن
 • تست درون سنی شخصیت بین خود و دوستان
 • چگونگی برقراری ارتباط چشمی
 • قدرت لمس کردن
 • طرز لمس کردن
 • نقش وضعیت اندامی
 • بازتابش آینهای
 • خداحافظی
 • نمایش قدرت
 • نمایش قدرت
 • نیاز به سلطهگری
 • سلطهگری از طریق کنترل فضا
 • دست دادن قدرتی
 • نگاه قدرتی
 • مقابله با نگاه قدرتی
 • نشستن (صندلی قدرت یا کیفر)
 • تجاوز به فضای شخصی و مقابله با آن
 • دفع کردن تجاوز دیگران حریم شخصی
 • سلطه یافتن از طریق کنترل وقت
 • مقابله با دستکاری زمان
 • برخورد همیارانه
 • مالقات سلطهپذیرانه
 • دریافت صحیح از دیگران
 • سن
 • جایگاه
 • شغل
 • دریافت صحیح از دیگران
 • جایگاه و مدیریت برخوردها
 • دریافت صحیح اضطراب
 • دریافت صحیح عالئم خرید
 • دریافت صحیح دوستی
 • لمس کردن زیاد
 • کج کردن گردن
 • دریافت صحیح فریبکاری
 • پیوست
 • منابع…….

خلاصه کتاب مجمع الجزایر گولاگ نوشته الکساندر سولژنستین

بهترین راه برای پیش بینی آینده‌ات، ساختن آن است.

“آبراهام لینکلن”

 

دکتر مازیار میر 

جهت خرید بسته آموزشی و کتاب استادی در مذاکره همراه با دی وی و پشتیبانی و مشاوره و برای اولین بار در ایران برای داشتن کوچ و منتور یکساله با ما در ارتباط باشید  باشماره

تماس09397558500  خانم مهندس فراهانی

لینک کوتاه

برچسب ها

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.