رازهای طلایی رفتار با آقایان

فروردین ۲۲, ۱۴۰۳
33 بازدید

رازهای طلایی رفتار با آقایان این مقاله نگاهی دارد به بایدها و نبایدهای زبان بدن و تن گفت یا زبان خاموش و مخصوصا رفتارهای بین خانمها نیت و هدف این وشته این است که دختران و خانمها در ازدواج به خطا نیفتند  و هدف دیگری را دنبال نکرده نمیکنیم . پس لطفا و حتما این مقاله […]

رازهای طلایی رفتار با آقایان

این مقاله نگاهی دارد به بایدها و نبایدهای زبان بدن و تن گفت یا زبان خاموش و مخصوصا رفتارهای بین خانمها نیت و هدف این

وشته این است که دختران و خانمها در ازدواج به خطا نیفتند  و هدف دیگری را دنبال نکرده نمیکنیم . پس لطفا و حتما این مقاله را

قبل از خواند بخوانید.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————–

زبان بدن چیست؟

————————————————————————————————————————————————————————————————–

حال که با مباحث رفتاری و زبان بدن آشنا شدید  بهتر است برویم سراغ رفتارهای خاص کیه موثر یا بی اثر و یا منفی است هرچند در

یک مقاله کوتاه نمی توان به این مسئله پی برد اما مهم این است که ما با محدوده تفاسیر برخی حرکات آشنا شویم.

هرگز پیشنهاد دوستی ندهید

امروزه سونامی روشنفکری در میان جوانان رشد پیدا نموده است برخی افراد ساده لوح و سطحی که تحت بیماری ناتوانی و یا خانواده

های از هم گسیخته و یا…. برای برون رفت از تنهایی و یا به خیال خام ازدواج سعی می کنند روشنفکرانه رو به سوی پیشنهاد و دوستی

بدهند در این میان اتفاقی که می افتد ۹۹٫۹% این پیشنهاد های دوستانه و یا به اصطلاح دوستانه دختران ما را از خیابان بو از خانه به

بیابان می برند برخی هم دوست نماها دوستهای ناثواب را پیشنهاد می کنند برخی از آنها خیال می کنند که تفاوتی میان دختر و پسر

نیست و البته هم حق دارند آری حق دارند البته این مسئله میان از بین پسرها

حق انتخاب داشته باشند و همیشه نقش انتخاب شونده را بازی نکنند. به نظر من درست می گویند منتها مشکل این جاست که طرف

مقابل آنها چنین نظری ندارد.

یعنی پسرهای دور و بر ، از آن سنخ پسرهای عهد دقیانوسهستند که فقط زبانشان روشنفکر شده و دلشان هنوز مانند پدرجد

پدربزرگهای ماست! وقتی دختری به سمت پسری میرود  و پیشنهاد دوستی یا شماره تلفن یا خلاصه نخ های واضح می دهد همیشه

یک اتفاق می افتد.البته پسر به ظاهر با آغوش باز نخ را می گیرد اما آن را برای همیشه بعنوان نخ دست دوم در صندوقچه نگه می

دارد.

او جلوی دوستان پسرش پز میدهد که دخترها به او توجه دارند و او را دوستدارند و برایش سرو دست می شکنند و چنین دختری را

به دوستان و اطرافیانش نشان میدهد و پز میدهد . اما همین. فقط همین، پیشقدم شدن در پیشنهاد دوستی با یک پسر، یعنی صادر

کردن حکم بی ارزشی و بی احترامی و ضایع شدن دختر برای همیشه نزد آن پسر. چنین دختری در نظرپسر سهل الوصول و دست

یافتنی جلوه می کند .

اصطلاحی که برای یاد کردن از آنها بین پسر ها رد و بدل می شود این است: “از این دخترها کههمه جا ریخته ” این دخترها حتی اگر

در دهان پسر عسل بگذارند ، اگر برایش جانفشانی و فداکاری کنند و حتی اگر خودشان را برای آن پسر بکشند، بازهم در صندوقچه

باقی میمانند. چشم پسر همیشه به دنبال دخترهای دیگر است. بدنبال دخترهای دست نیافتنی که به کسی نخ نمیدهند و همهپسرها

در آرزوی آنها هستند و لابد از آسمان پایین افتاده اند. همان دخترهایی که بر خلاف دخترهای پیشقدم، در نظر پسرها به درد ازدواج

می خورند و زنزندگی اند! اصلا مهم نیست که آنها دوست دخترهای پسرهای دیگر بوده باشند . اصلا مهم نیست هیچ حرف مشترکی

بین آنها وجود نداشته باشد.مهم این است که ظاهرا آنها ، به کسی نخ نمیدهند!!! دختر های پیشقدم تا

آخر رابطه، درجه دو و بدهکار شناخته می شوند. چون قدمی به جلوگذاشته اند باید همیشه به دل پسر راه بیایند، باید کارهایش را از

کارهای خانه تا کارهای بانکی و خرید و … انجام دهند. باید در مواقع لازم در دسترسباشند! ، باید حتی اگر لازم شود خرج آقا پسر را

بدهند! بالاخره خودشان خواسته اند وارد رابطه با چنین نوگل شازده ای بشوند. پس باید تبعاتش رابپذیرند.

تحت هیچ شرایطی با تحکم و قدرت با پسرها و آقایان صحبت نکنید

رفتارهای تحکم آمیز برای هیچ مردی قابل تحمل و قابل قبول نیست پس لطفا سعی کنید رفتار خود را به گونه ایی تغییر دهید که

جنبه تحکم آمیز و توهین و تحقیر در آن وجود نداشته باشد یادتان باشد که مردها و پسرها با غرور شان زنده هستند پس غرور آنها را

با تحکم و تحکم مضاعف از بین نبرده و خرد نکنیم. زنها سرشار از ناز غمزه و کرشمه هستند و خلقت آنان چنین است پس لطفا سعی

کنید که این احساسات لطیف خود را همیشه بعنوان یک هویت حفظ کنید. و به خاطر داشته باشید که اگرکلمات شما حتی کمی رنگ

و بوی تحکم داشته باشد ، به شما عنوان یک فمنیست بد دهن و غیر قابل تحمل اطلاق می گردد و این اصلا خوشایند و پسندیده

نیست.

هرگز از دخترهای دیگر جلوی دوست پسرتان بد نگویید:

وقتی جلوی پسرها از دخترهای دیگر بدگویی می کنید، حتی اگر منظور بدینداشته باشید ، پسرها این فکرها را می کنند:

یا گمان می کنند بشدت دوست داشتنی هستند و شما دارید به این وسیلهآنها را نسبت به دخترهای دیگر بدبین می کنید تا در دام

خود نگهشان دارید! یا

گمان می کنند شما آدم حسودی هستید و تازه بعدش شما را به همه یدخترهای دنیا تعمیم می دهند و می گویند همه ی دخترها

حسودند! یا گمان

می کنند دختر مورد نظر دختر خیلی خوبی است و شما با بدگویی از او میخواهید کاری کنید که رقیب را از میدان به در کنید و

را به او قالب

کنید! یا گمان می کنند  شما آدم بدجنسی هستید و پشت سرتان به دیگرانمی گوید: دختر بدی نیست اما کمی بدجنس است!!! در

هر حالت شما

محکومید. پس مراقب باشید.

هرگز به پسری پیشنهاد ازدواج ندهید

دخترهایی که می خواهند برای همیشه  در بایگانی حسی و عقلی پسرهاخاک بخورند می توانند به آنها پیشنهاد  ازدواج بدهند.  به

محض آنکه پیشنهادازدواج از دهن دختری خارج شد ناگهان پسربشدت باد می کند. او احساسبرتری می کند و بعدش هم خیال می

کند موجود مزاحمی  به گردنش آویزانشده  و باید هر طور شده او را از گردن خود دور کند. اصلا مهم نیست کهشما پولدارتر ، زیباتر،

باهوش تر ، تحصیل کرده تر ، موفق تر ، خانواده دار تریا …تر از او باشید. حتی مهم نیست او دهاتی،  زشت ، بی سواد ، بیفرهنگ یا

… باشد. به هر حال این پیشنهاد به او ثابت می کند شما ترشیده ودرمانده و بی کلاسید و او با شما فرسنگ ها  فاصله عمودی دارد  و

باید ازآسمان هفتم به شما نگاه کند و با شما حرف بزند! گول حرفهای روشنفکرمابانه پسرها را نخورید . حتی اگر آنها بظاهر خود را

روشنفکر و(روشنفکر)open-minded نشان دهند و بگویند زمانه عوض شده و دختر هاهم می توانند به خواستگاری بروند و … اصلا باور

نکنید. پسرها بر خلافدخترها همیشه سنتی می مانند . سنتی ماندن به نفع آنهاست و منافعشانرا تامین می کند. بنابراین به راحتی

آنرا کنار نمی گذارند.آنها هم یک قانونناگفته دارند:  “دختری را بگیر که به تو محل نمی گذارد”. شاید باورتان نشوداما پسرها برای زن

گرفتن ، از دوست دختر های خود فراری اند. آنها دخترهایی را می پسندند که آنها را تحویل نمی گیرند ، ناز می کنند،

دماغشانبالاست، و خلاصه دست نیافتنی به نظر می آیند.دوست دخترها سرگرمیاند و کتاب های خوانده شده و تکراری اند، هیجان

انگیز نیستند و به دردازدواج نمی خورند. برای زن گرفتن ، باید رفت سراغ دخترهای جدید. از دلاین موضوع قانون دوم رفتار با پسرها

هم استخراج می شود:

هرگز و تحت هیچ شرایطی با جنس مخالف رابطه جنسی کامل برقرار نکنید

همه ی آمال و آرزوی پسرها در رابطه با دخترها در یک چیز خلاصه می شود:

اوج خواسته و مطلوب یک پسر این است که با دختر رابطه جنسی برقرار کند. این برای او به معنای نوعی تسلط، برد و البته آرامش

است. پسرها تا موقعی که به این خواسته نرسیده اند دورتان می گردند و برایتان هر کاری می کنند. حتی شاعر می شوند و برایتان

شعر می خوانند و هدیه های ناز می خرند.

خودشان هم ناز و مهربان می شوند اما چه فایده؟ به محض این که دستشان به بدن شما رسید همه چیز تغییر می کند. ناگهان “دکتر

جکیل ” ناپدید و “مستر هاید”  نمایان می شود. دیگر آن پسران ناز و دوست داشتنی و مهربان نیستند (مگر آنکه دوباره نیاز جنسی

شان عود کند) دیگر حال و حوصله شما را ندارند و برایتان وقت نمی گذارند. دیگر شما برایشان جذاب و جالب نیستید ، دیگر

کوچولوی ناز آنها نیستید، دیگر لبخندتان زیباترین لبخند دنیا و چشم هایتان عمیق ترین اقیانوس دنیا نیست! همه چیز با دو سه بار

رابطه جنسی تغییر می کند. انگار رابطه جنسی، همیشه به ضرر دخترهاست. برای همین هم می گویم تشنه را سیراب نکنید چون

ناگهان همه آمال و آرزوهای دیگرش پدیدار می شود و شما را رها می کند. ناگهان یادش می آید که چقدر خانواده اش را دوست دارد !

چقدر دلش می خواهد برود کانادا! چقدر دوست دارد با دوست پسرهایش برود کوه و استخر!  و چقدر دوست دارد دخترهای دیگر را

هم تجربه کند چون هنوز جوان است!!!

رابطه جنسی کامل که  دیگر وحشتناک است. دخترها دراین توهم اند که با برقرار کردن رابطه کامل، همه چیز خود را در اختیار گذاشته

اند و عشق خود را اثبات کرده اند اما پسرها گمان می کنند که دختر این کار را صرفا برای نیازهای خودش انجام داده و نتوانسته جلوی

خود را بگیرد و از دسته دخترهای بی hot است یا شاید هم زیادی open است یا خانواده اش بند و بارند . حتی ممکن است در ظاهر 

موضوع را روشنفکرانه بررسی  کنند و بگویند خودت نیاز داشتی ، من تو را مجبور نکردم  یا : این چیزا مهم نیست. اما در عمل این چیزا

برایشان خیلی هم مهم است. چون برای ازدواج می روند سراغ همان دخترهایی که هنوز این چیزا را دارند! آن پسرهایی هم که با شما

می مانند به خاطر این است که احساس گناه می کنند و می خواهند وجدانشان راحت باشد. البته این دسته هم چون عمر خود را تلف

شده می بینند دیر یا زود سراغ زنها و دخترهای دیگر می روند تا هیجانات جوانی را احیا کنند!

اگر دوست پسرتان به شما گفت که متفاوت ترین دختر زندگیش هستید، مطمئن باشید به بقیه هم این حرف را زده و خواهد زد

قبلا این قانون فقط به دخترهای نواجوان ۱۲ تا ۱۷ سال گفته می شد! اما حالا به لطف زودباورتر شدن دخترها، به همه سنین آموزش

داده می شود!!

این که تمجیدهای دوست پسرهایشان را خیلی جدی نگیرند و گول حرف های قشنگ و گوگولی آنها را نخورند!!! خودتان را گول نزنید

چرا نمی خواهید باور کنید، حتی  یک پسرهم وجود ندارد که شما را درک کند.

شما آغاز کننده سخن پیرامون ازدواج نباشید

این قانون ، یکی از طلایی ترین قانون ها در رابطه دختر و پسر است. این را باور کنید که دوستی در ذهن پسرها هیچ ربطی به ازدواج

ندارد!

یک لحظه خود را به جای پسرها بگذارید. مثلا به جای یک پسر ۲۲ ساله یا حتی ۲۸ ساله که می خواهد با یک دختر دوست شود. فکر

می کنید انگیزه او برای دوستی چیست؟

۱٫پز دادن به پسرهای دیگر

    ۲٫امتحان کردن خود (که ببینند عرضه پیدا کردن دوست دختر دارند؟)

    ۳٫افزایش اعتماد به نفس

    ۴٫وقت گذرانی و خوش گذرانی

   ۵٫ عشق و حال (داشتن رابطه جنسی یا نیمه جنسی) مجانی

    ۶٫یادگیری رفتار و رابطه با زن ها (بیرون آمدن از بی تجربگی و دست و پا چلفتی بودن)

    ۷٫داشتن کسی که با او در مهمانی ها ظاهر شود

 ۸٫گاهی هم مقاصر مالی

اما انگیزه دخترها چیست؟ بیشتر دخترها در یک فضای رمانتیک و عاشقانه بدنبال کسی می گردند که شریک زندگی و همسر آنها باشد. آنها از

این که همسر آینده شان را با خواستگاری و به شکل سنتی و بدون شناخت ، انتخاب کنند منزجرند. دوستی با پسر را روشی موثر و عاقلانه برای

شناخت و عاشق شدن میدانند اما به محض آنکه صحبت  ازدواج یا تصور همسر شدن یا خواستگاری یا … پیش بیاید ناگهان دوستی از این رو به آن رو

می شود. ناگهان زنگ خطر مغز پسرها به صدا در می آید و در گلویشان احساس خفگی می کنند! قفسه سینه شان تنگ می شود و کمرشان در

زیر بار احساس آویزان شدن دوست دخترشان خم می شود! در این حالت یا بدنبال راه فرار می گردند و یا رک و راست به دوست دخترشان تذکر آیین نامه

ای می دهند که از اول شرط کرده اند که قصد ازدواج ندارند! از احساساتی بودن دختر ها و زیر پا گذاشتن شرط و شروط توسط آنها گله می کنند و پیش

دوست پسرهایشان می گویند امان از دست این دخترهای آویزون ضعیف ! و البته ناگهان یادشان می افتد که دخترهای دیگر را امتحان کنند ! دیگر جواب

تلفن و ،sms  ها ی دوست دخترشان را نمی دهند یا از هر راهی که بتوانند فرار می کنند… اگر بر فرض محال دوست پسری پیدا کردید که از شما

خواستگاری کرد ، کاملا به او شک کنید . حتی می توانید مطمئن باشید که شما خیلی خیلی خیلی از او سر هستید و او از شما خیلی پایین تر است.

این احتمال هم هست که در حال لجبازی با کسی باشند مثلا در حال لجبازی با پدر یا مادر یا …  وگرنه تقریبا همه پسرها برای ازدواج ترجیح می دهند

سراغ دختر آفتاب مهتاب ندیده بروند! دختری که دست نیافتنی باشد ، جدید باشد! مادرشان او را تایید کند، بتوانند عیب هایشان را از او پنهان کنند و پیش

او مثل یک شاهزاده به نظر برسند!شعار ناگفته پسرها این است: دوست دختر یک اسباب بازی موقت است. برای زندگی دائم باید بدنبال زن زندگی

بود!!!

 هرگز در یک رابطه اولین هدیه را شما ندهید

این هم از عجایب است که این روزها دخترها هدایای گران قیمت و لوکس می خرند و به دوست پسرهایشان به هر بهانه ای تقدیم می کنند!  این کار،

که ظاهرا نوعی کادو دادن و در باطن نوعی باج دادن است، بیشتر مخصوصدخترهای بدون اعتماد به نفس است. دخترهایی که عقده خود کم بینی

دارند و عزت نفس شان پایین است. خصوصا اگر این هدیه ، اولین هدیه وکادو در دوستی آنها باشد. اگر دختری هستید که می خواهید برای دوست

پسرتان کادو بخرید قبل از خرید چند سوال اساسی از خود بپرسید: ۱- چرامی خواهم برای او کادو بخرم؟

۲- آیا بدونانگیزه اصلی ام از این کار چیست

کادو خریدن نمی توانم به هدف خود برسم؟

۳- آیا او تا به حال به من کادو داده است؟

۴- آیا با این کار می خواهم خودم را در دل او بیشتر جا کنم؟

۵-آیا راه بهتری برای این کار وجود ندارد؟

۶- آیا علاقه او به من با رد و بدلمادیات بیشتر می شود؟ آیا او مادی است و راه بهتری برای بدست آوردن دلاو وجود ندارد؟ این کار من برای او چه معنا و مفهومی دارد

البته تعداد این قبیل سوالها خیلی زیاد است. خودتان را گول نزنید و به جایباج دادن ، سعی کنید در روابط ، خودتان باشید  اگر شما را همینطوری کههستید نپذیرند با کوهی از رشوه و باج دادن هم نمی توانید در روابط خود

هرگز با پسرهای سن پایین آشنا نشوید

بعضی از دخترها خیال می کنند پسرهای سن پایین ساده تر و مهربان تر و از نظر جنسی قوی تر و بامزه ترند. اما همه این ها گمان و وهم است.

پسرهای سن پایین در دوستی ، اغلب تنها یک هدف را دنبال می کنند.  آنها شما را تبدیل می کنند به موش های آزمایشگاهی تا با شما

تمرین کنند و روی شما آزمایش کنند.

تمرین ۳کس های کامل یا ناکامل، تمرین مشاجره با دختر ها یا محبت بهدخترها یا … بعضی از آنها هم شما را به جای “مادر” ها یشان می گذارند وآویزانتان می شوند تا محبت های داشته یا نداشته شان را تکرار یا جبرانکنند . آنها به هیچ وجه قصد ازدواج ندارند و در روابطشان چنین چیزی را دنبالنمی کنند. اگر هم روزی دیدید دم از ازدواج می زنند بدانید یا برایتان دام میگذارند و یا از آن بچه مذهبی های  هستند که البته چند سال بعد از این کهخرشان پل گذشت یادشان می افتد که جوانی نکرده اند و آنوقت میروندسراغ دخترهایی که جوانی کردن را به یادشان بیاورند. شاید هم منظورشاناز ازدواج همان ازدواج موقت است. قالبی که آنها برای  شرعی کردن هوسهای زودگذر خود در عین نداشتن احساس گناه ، پیشنهاد می کنند

  پسرهای سن پایین حتی محبت کردن هم بلد نیستند و البته اسم همهناکارامدی هایشان را می گذارند: بی تجربگی! هر نوازشی برای آنها منجر بهسکس میشود و هر محبتی ، وظیفه شما تلقی میشود! اکثر آنها همیشه بومیدهند. در زندگی شان خبری از مسواک و ادکلن نیست. خلاصه وقتتان رابیهوده تلف نکنید. نگذارید ابزار دست یادگیری و تمرین پسرهایی شوید کهبزودی شما را رها می کنند تا با دخترهایی بپرند که ناشی گری های آنها ر 

ندیده اند.

مازیارمیرمشاوروتحلیلگر

Views: 4

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,