مقدمه ای بر علم برنامه توسعه شخصی4

خرداد ۶, ۱۴۰۳
18 بازدید

مقدمه ای بر علم برنامه مازیارمیر مشاورکسب وکار این سلسله مقالات برای آشنایی بابرنامه توسعه شخصی یا IDP  و نیاز روز افزون کارافرینان و استارتاپهای کشور تهیه شده مطالب جمع آوری و باز نویسی شده و مخصوصا شامل تجربیات نویسنده است اما در ابتدا بپردازیم به تعریف برنامه توسعه شخصی یا ( Individual Development Plan) بعنوان […]

مقدمه ای بر علم برنامه

مازیارمیر مشاورکسب وکار

این سلسله مقالات برای آشنایی بابرنامه توسعه شخصی یا IDP  و نیاز روز افزون کارافرینان و استارتاپهای کشور تهیه شده مطالب جمع آوری و باز نویسی شده و مخصوصا شامل تجربیات نویسنده است اما در ابتدا بپردازیم به تعریف برنامه توسعه شخصی یا ( Individual Development Plan)

بعنوان یک مدرس و مشاور حرفه ای باید بگویم توسعه شخصی یکی از مهمترین کارها و رفتارهای حرفه ای است که باید همه افراد در سطح جامعه با آن اشنا و بر آن سلطه کاملداشته باشند.

اولین تعریف: IDP  از برنامه توسعه شخصی یا 

برنامه توسعه شخصی، یعنی پذیرفتن سهم مهم و موثر فرد در یادگیری و پرورش قابلیت‌هایش از طریق فرآیندی شامل ارزیابی، عکس‌العمل و انجام اقدامات اصلاحی که این موارد  رابطه معنی داری دارد با میزان این بهبود و توسعه با پیشرفت فرد و در نهایت جامعه و موفقیت استارتاپها و کارافرینان و… در ادامه بپردازیم به نتیجه گیری پیرامون توسعه فردی

نتیجه  :

تغییرات وچالش هائی که در محیط های پر استرس و پر تنش امروز درحال وقوع است دقیقا نشانگر این مهم است که موفقیت یا شکست سازمانها در عرصه رقابت جهانی، متاثر از نقش کارکنانی میباشد که از دانش ،مهارت بالایی برخوردارند. بدون کوچکترین تردیدی چنین سازمانها و مخصوصا چنین کارکنانی مهمترین مزیت رقابتی سازمانها و برندهای برتر جهان هستند مانند …

باید اذعان کنم که برنامه ریزی توسعه فردی چه برای شخص و چه برای سازمان به عنوان تکنیک در توانمند سازی کارکنان باعث رشد وارتقائ کارکنان در راستای اهداف سازمان می گردد.

توانمند سازی کارکنان مستلزم توسعه همه افرد در سازمان می باشد. در گذشته توجه به توسعه، محدود به مدیران و سرپرستان بود. در چنین سازمانهایی مدیران موفق از سطح سرپرستی به مدیر اجرایی ارتقاء پیدا می کردند. ارزیابی از مدیران در یک دوره سه ، شش و یا سالانه صورت می گرفت. در این گونه سازمانها یک سیاست توسعه مدیریت دنبال می شد و نقش مدیران ارتقاء عملکرد بود.

در توانمند سازی توجه به توسعه و رشد، به همه کارکنان ودرهمه ابعاد می باشد. ارزیابی توسعه قسمت مهمی از برنامه توسعه هر فرد در سازمان می باشد. هدف ارزیابی توسعه شبیه ارزیابی مدیران با تمرکز بر نیازهای توسعه ای فرد می باشد.

سخن پایانی

اطلاعات ایجاد شده از ارزیابیهای توسعه اساس یک برنامه توسعه فردی راشکل می دهد که سازمانها برای موفقیت درماموریتشان نیازمند این تکنیک می باشند.برنامه ریزی توسعه فردی در قالب یک فراِیند مداوم وپویا در جهت تعالی کارکنان حرکت می نماید و این را باید هر شخصی و در هر سازمانی در دستور کار خود قرار دهد.

در پایان باید اذعان کنم توسعه مهارتهای شخصی و فردی و برنامه مدون در این خصوص به مکان و طول مدت زمان ارتباط معنی داری دارد و محال است در یک روز و با مطالعه یک مقاله بتوانیم به این موارد دست پیدا کنیم.

مازیارمیر مشاور کسب و کار

مقدمه ای بر علم برنامه

Views: 0

برچسب‌ها:, , , , ,