نمونه سوالات مذاکره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

نمونه سوالات مذاکره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۳
114 بازدید

نمونه سوالات مذاکره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مازیارمیرمدرس بین المللی مذاکره و زبان بدن   نمونه سوالات مذاکره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: سوالات مفهومی تفکر و فهم شما را از مذاکره میطلبد و به هیچ عنوان انتقال مطلب در دسستور کار نیست ۱-تعریف مذاکره حرفه ای راینویسید؟ ۲- ارتباطات غیرکلامی را […]

نمونه سوالات مذاکره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مازیارمیرمدرس بین المللی مذاکره و زبان بدن

 

نمونه سوالات مذاکره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور:

سوالات مفهومی تفکر و فهم شما را از مذاکره میطلبد و به هیچ عنوان انتقال مطلب در دسستور کار نیست

۱-تعریف مذاکره حرفه ای راینویسید؟

۲- ارتباطات غیرکلامی را بصورت خلاصه شرح دهید

۳-اصول مذاکرات علمی را در ۵ سطر بصورت خلاصه بیان فرمائید.

۴-از چه طریق رابطه انسانی برقرار می کنیم .

۵-چرا توصیه اکید می شود که در مذاکره باید گوش کنیم و پس از شنیدن کامل شروع به سخن کنیم .

۶-اصل دوم مذاکره علمی و ۵کاری که برای بدست آوردن هدف های مشروع مذاکره باید انجام بدهیم.

۷-ـاصل سوم مذاکره علمی و اقدامات ۳ گانه را توضیح دهید.

۸-با چه صفاتی می توان از اثار نامطلوب صداقت پشت میز مذاکره جلو گیری کرد و از این آثار نامطلوب مصون بمانیم

۹-صفت و باور مذاکره کننده خوب .

۱۰-چهار مورد از نباید ها که مذاکره کننده نباید مرتکب آن شود .

۱۱-چهار مورد نیرنگ و ترفند در مذاکرات بین المللی

۱۲ -خلاصه ایی از موارد اصلی که توصیه شده تا مسایل مذاکره را از اشخاص جدا نماییم را تشریح کنید

۱۳ . دو مورد در مذاکرات خانوادگی که بیشترین کاربرد را دارد؟

۱۴-توضیح دهید چرا صداقت وراستگویی صفت و باوراصلی مذاکره کننده خوب است

۱۵-چرا گفته میشود برای اعضای تیم نقش پردازی کنیم در غیر اینصورت چه اثرات بدی دارد توضیح دهید

۱۶- به ما گفته می شود اول گوش دهیم بعد سخن بگوییم اگر طرف مقابل ما هم براین باور باشد چه می کنیم

۱۷-پیشنهادی شد غیر منطقی و شما قبول ندارید . در نشان دادن عکس العمل منفی فوری تعلل کنید دراینصورت چه می گویید

۱۸-اگر براساس اطلاعات و یا حس ششم احساس کنیم که مذاکره کننده به دور از واقعیت سخن میگوید از چه شگردی بهره میگیریم.

۱۹ـمذاکره را به رویارویی شخصی نکشانیم یعنی چه ؟ توضیح دهید چکار کنیم تا در این وضعیت واقع نشویم.

۲۰-مورد از آداب شناخته شده فرا مرزی را توضیح دهید؟

۲۱-چرا اکیدا توصیه میشود بدون داشتن اختیارات کامل پشت میز مذاکره ننشینید.

۲۲-شگرد کالباسی( سالامی استراتژی)راشرح دهید و بنوسید اگر طرف مقابل از این استراتژی استفاده کرد شما چه میکنید تا او به اهداف خود دست نیابد .

۲۳-اگر در مذاکرات مهمی شرکت دارید و طرف مذاکره از خود یک نا آگاهی وجهل بزرگ نشان داد چه می کنید و چه نمی کنید؟

۲۴-یکی از تعلیماتی که به ما داده می شود این است که طرف مذاکره را گوشه رینگ / دیوار نبریم و خودتان را نیز به کوچه بن بست نبرید .لطفا این آموزه را توضیح دهید و تشریح کنید چرا باید این آموزه را پیاده کنیم ؟

۲۵- سه ذهنیت خوبی که میتوانید از خود به طرف مذاکره کننده بدهید چیست

۲۶- هر مذاکره ای با هر شخصی یا هیاتی که آغاز میکنیم باید بدانیم حداقل ۱۰تفاوت با او یا آنها داریم این تفاوت ها گریز ناپذیر هستند این ۱۰ تفاوت کدامند

۲۷-تلاش ما باید این باشد که در میز مذاکره اعتماد طرف را نسبت به خودمان سلب نکنیم در این راستا چه کارهایی را نباید بکنیم ؟

۲۸- گفته می شود در مذاکرات شرکتی مسایل را شخصی نکنیم و شخص مذاکره کننده را از مسایل منفی و ناخوش آیند جدا نگه داریم با ذکر مثال این گفته را بیان و روشن کنید چرا باید این کار را بکنیم ؟

۲۹-اگر در مذاکره برغم حقی که شما دارید طرف مقابل سرسختانه مقاومت و بعد از چند روز حرف شما را قبول می کند در این حال چه کار بکنیم و چه کار نکینیم ؟

۳۰ – گاه موضع سرسختانه طر ف مقابل نه برپایه رفتار فعلی بلکه ناشی از پیش بینی نادرستی است که برای رفتار آینده شما میکند اینجا چه کار باید کرد که دست از این موضع سرسختانه بردارد ؟ یک مثال روز از

کشورمان بیاورید .

۳۱- اگر سوال مستقیمی از شما بشود که چنانچه پاسخ مستقیم بدهید یا مذاکره به هم می خورد یا خط کف (قرمز) شما روشن می شود چه کار باید بکنیم و چه کار نباید بکنیم ؟

۳۲- درروی میز مذاکره اگر به دروغ طرف مقابل پی ببریم دروغ را نباید به رخ اوبکشیم بگویید چه کار باید بکنیم و چه کار نباید بکنیم ؟۳۳- چرا در مذاکرات فرامرزی به زبان انگلیسی تسلط داشته باشیم و اگر از مترجم

استفاده کنیم چه تبعات منفی ممکن است بوجود آید ؟

۳۳- چرا باید با تیم مذاکراتی قوی به جلسه مذاکره برویم و تمام تخصص ها را همراه داشته باشیم ؟

۳۴- ایا باید به چهره و چشم طرف مقابل نگاه کنیم این توصیه چه آثار مطلوبی ایجاد می کند ؟

۳۵ – مذاکره کننده باید شنونده فعال باشد یعنی چه ؟ و در چه صورتی این هدف حاصل می شود ؟

۳۶ – طی کردن این کلاس چه تغییراتی در طرز تفکر شما برای مذاکرات خانوادگی و شخصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرد ؟

۳۷ -چرا مذاکره کننده باید خودش را امین بداند و القا این باور چه آثار مطلوبی روی میز مذاکره ایجاد می کند ؟

۳۸- تن گفت یا زبان بدن ساختگی در مذاکرات حرفه ای چه مضراتی دارد در ۲سطر توضیح فرمائید.

خلاصه کتاب مجمع الجزایر گولاگ نوشته الکساندر سولژنستین


زمان پاسخگویی :

45 دقیقه

1- مذاکره چیست؟ ساده ترین تعریف؟

 

1- هنر چانه زنی

2-مهارت گفتگو کردن

3-علم و هنر تبادل تمرکز

4- همه گزینه ها

 

2- کاملترین تعریف برای اصول و فنون مذاکره کدام گزینه است؟

 

1-مذاکره علم و هنر ردوبدل کردن امتیاز برای رفع اختلاف یا رسیدن به اشتراک در یک محیط تفاهم است

2-مذاکره ردوبدل کردن امتیاز برای رفع اختلاف یا رسیدن به اشتراک در یک محیط تفاهم است

3-مذاکره اساسا رفع اختلاف یا رسیدن به اشتراک است.

4- هیچکدام

 

3- یک شرکت با رقیب دیرینه خود در یک جلسه بلاخره به توافق عدم کاهش قیمت و یکسان سازی تن در می دهد.

1- مذاکره باخت باخت

2- مذاکره زرد

3- مذاکره مصالحه و سازش

4 – مذاکره از نوع برد، باخت

5- در صورتی که در جلسه یک مذاکره به بن بست برسید بهترین شیوه های خروج از بن بست کدام گزینه است؟

1- عوض کردن استراتژی ها

2 – استفاده از شخص ثالث

3 – اعلام تنفس یا موکول کردن به روز دیگر

4- همه گزینه ها

 

5- قبل از حضور در جلسات مذاکره باید چند راهبرد برای خود تدارک ببینیم ؟

1- هشت

2 – هفت

3 – ده

4 – همه گزینه ها

آخرین نامه به دختر و پسر دلبندم نوشته دکتر مازیار میر

6- مراحل یک مذاکره حرفه ای چند مرحله است ؟

1- سه مرحله

2 – تک مرحله

3 – ده مرحله

4 – هیچکدام

 

7 – کدام گزینه جزو مراحل اصول مذاکرات نیست؟

1 – اقدامات در حاشیه مذاکره

2 – اقدامات تبلیغاتی پس از پایان مذاکره

3 – تاسیس شرکت سهامی خاص

4 – جمع آوری اطلاعات

 

8 – در یک سلسله مذاکره فروش باید تمرکز روی کدام گزینه باشد؟

 

1-موضع گیری های سرسختانه

2-مصالحه و سازش

3-روی قیمت گذاری

4-روی زمان تحویل محصول


9 –  آیه کریمه
282و 283سوره بقره مربوط به کدام گزینه است؟


\”
اي مومنان هرگاه وامی داده یا گرفتید تا سررسید آمده مقرر، آن را بنویسید…\”


1
نتیجه گیري نهایی در مذاکره

2نظارت بر اجراي مفاد قرارداد

3شناخت ترفندها

-4نحوه تنظیم صورت جلسه و قرارداد

 

10 – در کدام گزینه مذاکره اصولی نیست؟


1
– تمرکز روی شخص

2تمرکز روی اشخاص

3 –شخصی نمودن موضوع

4- همه موارد

 


 

نمونه سوالات مذاکره برای مطالعات بیشتر:

 

سوالات آزمون اصول و فنون مذاکره وزارت علوم تحقیقات و فن آوری سال ۱۳۹۳

 

نمونه سوالات مذاکره MBA دانشکده مدیریت

 

نمونه سوالات مذاکره ۱۳۷۷ شرکت امداد نیرو

نمونه سوالات مذاکره سازمان مدیریت

Views: 94

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , ,