کارگاه تربیت مشاور تخصصی عارضه یابی دکتر مازیار میر 1389

کارگاه تربیت مشاور تخصصی عارضه یابی دکتر مازیار میر

کارگاه تربیت مشاور  تخصصی عارضه یابی

 

عارضه یابی سازمانی روشی مؤثر برای سنجش فاصله بین کارایی یک سازمان در وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب، و بررسی چگونگی

رسیدن این سازمان به اهداف خود است. پیش از این عارضه یابی به عنوان یک تکنیک و بخشی از فرآیند توسعه سازمانی شناخته می‌شد،

اما در سال‌‌های اخیر خودش به عنوان یک روش مهم مورد توجه قرار گرفته است. عارضه یابی سازمانی موثر، یک فرآیند ارگانیک است، به این

معنی که وقتی شما یک سازمان و ساختار و عملکرد آن را بررسی می‌کنید و برای تغییرات آن برنامه‌ریزی می‌کنید، همینطور که تغییرات پیش

می‌رود، وضعیت فعلی سازمان هم تغییر می‌کند و بنابراین فرآیند عارضه یابی مجدداً معنی یافته و فعال می‌شود.

در توسعه سازمانی، عارضه‌یابی سازمانیOrganizational diagnostics) ابزارهایی را برای تشخیص مؤثر فرهنگ سازمانی و

نقاط قوت و ضعف ساختاری و عملیاتی فراهم می‌کند.

همان‌طور که بکهارد در مقدمه اثر مهم خود گفت:

در محیطی که به سرعت در حال تغییر است، اشکال سازمانی جدیدی باید ایجاد شود. فرآیندهای هدف گذاری و برنامه‌ریزی

موثرتر باید یادگرفته شوند. و تیم‌های تمرین کرده که مشتکل از افراد مستقل باید زمان کافی را صرف بهبود روش‌های کار،

تصمیم‌گیری و برقراری ارتباط کنند. گروه‌های رقیب یا درگیر باید به سمت یک روش کار مشترک حرکت کنند. برای اینکه این

تغییرات رخ دهند و نگه‌داری شوند، یک تلاش برنامه‌ریزی شده و مدیریت شده برای تغییر لازم است – یک برنامه توسعه

سازمانی.

دسته‌ها: کلینیک تخصصی کسب و کار دکتر میر
برچسب‌ها: