کتاب کسب و کار با دل و جان نوشته د کتر مازیار میر 1389

کتاب کسب و کار با دل و جان نوشته د کتر مازیار میر

کتاب کسب و کار با دل و جان

\"کتاب

 

لینک اختصاصی(پنل دانش):                                                    https://www.google.com/search?kgmid=/g/11f0_7m_63

Advanced workshop of Iran negotiators

به روز رسانی دی 1399

مجله مذاکره و زبان بدن

 

بین رنج بردن و موفقیت رابطه ایی نزدیک وجود دارد.از خصایل یک کارافرین صداقت کامل در رو به رو شدن با چیزهایی است که درک نمی کند و هرگز اداره ی لازم

برای شروع دوباره را از دست نمی دهد.به توانایی های خویش اعتقاد محکم دارد.دلواپس عقاید دیگران درباره خود و یا نظریاتش نیست.ویژگی همه ی کار آفرینان

توانایی فکر کردن به گونه ایی متفاوت بوده است.هیچ کارآفرینی نباید پاسخ (نه)را از افراد ذی نفع بپذیرد.ابرکارفرینان وجودشان را بذل کسب و کارشان می کنند.

فهرست مطالب به شرح زیر است:

فصل اول :

برنامه ریزی

فصل دوم:

شروع یک کسب و کار

فصل سوم:

بازاریابی و فروش

فصل چهارم:

آشنایی با اصول موفقیت در انجام کارهای تیمی

فصل پنجم:

آموزش و تهیه طرح کسب و کار

فصل ششم:

آشنایی با قانون کار

فصل هفتم:

قانون کار(حفاظت فنی و بهداشت کار)

فصل هشتم :

شرکت های تجاری فصل نهم:امور مالیاتی

Views: 7

دسته‌ها: در حال ویرایش
برچسب‌ها: