ترجمه متن آهنگهای خارجی گروه بُن جو ی

اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۳
11 بازدید

ترجمه متن آهنگهای خارجی گروه بُن جو ی       This romeo is bleeding But you can’t see his blood این رومه او داره برای تو خونریزی می کنه ولی تو خونش رو نمی بینی It’s nothing but some feelings That this old dog kicked up و این هیچ حسی نداره جز حسی یک […]

ترجمه متن آهنگهای خارجی گروه بُن جو ی

 

 

 

This romeo is bleeding
But you can’t see his blood
این رومه او داره برای تو خونریزی می کنه ولی تو خونش رو نمی بینی
It’s nothing but some feelings
That this old dog kicked up
و این هیچ حسی نداره جز حسی یک سگ پیر که از خونه بیرون میندازنش
It’s been raining since you left me
از وقتی رفتی داره بارون می باره
Now I’m drowning in the flood
و من دارم تو سیل آب غرق میشم
You see I’ve always been a fighter
تو همیشه دیدی که بخاطرت مبارزه کردم
But without you I give up
ولی بدون تو دست از مبارزه کشیدم
Now I can’t sing a love song
Like the way it’s meant to be
دیگه مثل قبل نمی تونم آهنگای عاشقانه بخونم
Well, I guess I’m not that good anymore
خوب فکر نکنم مثل قبل خوب باشم
But baby, that’s just me
ولی عزیزم، هنوز خودم هستم
And I will love you, baby – Always
و همیشه عاشقت خواهم بود-همیشه
And I’ll be there forever and a day – Always
و همیشه اونجا منتظرت می مونم-همیشه
I’ll be there till the stars don’t shine
منتظرت می مونم تا روزی که ستاره ها از درخشش بی افتن
Till the heavens burst and
The words don’t rhyme
تا زمانی که بهشت متلاشی بشه و دنیا هیچ وزنی نداشته باشه
And I know when I die, you’ll be on my mind
و میدونم وقتی که می میرم، هنوز در خاطرم خواهی بود
And I’ll love you – Always
و همیشه عاشقت خواهم بود-همیشه
Now your pictures that you left behind
Are just memories of a different life
ولی حالا عکسهایی که از تو بجا مونده
تنها خاطراتی از زندگی متفات هستن
Some that made us laugh, some that made us cry
خاطراتی که بعضیهاش مارو به خنده می ندازن و بعضیهاش به گریه
One that made you have to say goodbye
و یکیشون هم باعش شد مجبور بشی ازمن خداحافظی کنی
What I’d give to run my fingers through your hair
چی میشد اگه میشد چیزی از خودمو ببخشم
تا بار دیگه دستم رو تو موهات بندازم
To touch your lips, to hold you near
تا لبهات رو نوازش کنم، تورو در کنارم داشته باشم
When you say your prayers try to understand
وقتی داری دعا می کنی سعی کن بفهمی
I’ve made mistakes, I’m just a man
که من اشتباهاتی کردم، من یک مردم
When he holds you close, when he pulls you near
که وقتی اون پسر داره تورو بغل می کنه،
وقتی داره تورو به سمت خودش می کشونه
When he says the words you’ve been needing to hear
و وقتی حرفایی رو زد که دوست داشتی از من بشنوی
I’ll wish I was him ’cause those words are mine
آرزو می کنم که جای اون بودم چون اون حرفا مال منن
To say to you till the end of time
تا برای همیشه به تو می زدم
And I will love you, baby – Always
و همیشه عاشقت خواهم بود-همیشه
And I’ll be there forever and a day – Always
و همیشه اونجا منتظرت می مونم-همیشه
If you told me to cry for you
I could
اگه می گفتی برات گریه کنم می تونستم
If you told me to die for you
I would
اگه می گفتی برات بمیرم می تونستم
Take a look at my face
تو صورتم نگاه کن
There’s no price I won’t pay
To say these words to you
و ببین که کاری نیست که انجام ندم تا این حرفا رو به تو بزنم
Well, there ain’t no luck
In these loaded dice
خب هیچ شانسی تو این تاسی که انداختیم نیست
But baby if you give me just one more try
ولی عزیزم اگه یه شانس دیگه به من بدی
We can pack up our old dreams
میتونیم باز به رویاهامون برگردیم
And our old lives
و به زندگی قبلیمون
We’ll find a place where the sun still shines
و جایی رو پیدا خواهیم کرد که خورشید همیشه توش می درخشه
And I will love you, baby – Always
و همیشه عاشقت خواهم بود-همیشه
And I’ll be there forever and a day – Always
و همیشه اونجا منتظرت می مونم-همیشه
I’ll be there till the stars don’t shine
منتظرت می مونم تا روزی که ستاره ها از درخشش بی افتن
Till the heavens burst and
The words don’t rhyme
تا زمانی که بهشت متلاشی بشه و دنیا هیچ وزنی نداشته باشه
And I know when I die, you’ll be on my mind
و میدونم وقتی که می میرم، هنوز در خاطرم خواهی بود
And I’ll love you – Always
و همیشه عاشقت خواهم بود-همیشه

Views: 4

برچسب‌ها: