دفتر یادداشت برای مدیریت استعدادها

اسفند 21, 1402
11 بازدید

دفتر یادداشت برای مدیریت استعدادها که کسانی که این درس را می‌خوانند، استعدادها و توانمندی‌های بسیار متفاوتی دارند. یکی از ما استعداد موسیقی بهتری دارد و دیگری در توانایی کار با انگشتان، قدرتمند است. یکی دیگر از ما استعدادی دارد که اصلاً در فهرست استعدادهای جانسون اوکانر نیست. او می‌تواند مدت بسیار طولانی، بنشیند و […]

دفتر یادداشت برای مدیریت استعدادها

که کسانی که این درس را می‌خوانند، استعدادها و توانمندی‌های بسیار متفاوتی دارند.

یکی از ما استعداد موسیقی بهتری دارد و دیگری در توانایی کار با انگشتان، قدرتمند است. یکی دیگر از ما استعدادی دارد که اصلاً در فهرست استعدادهای جانسون اوکانر نیست. او می‌تواند مدت بسیار طولانی، بنشیند و به دیوار روبرو خیره شود، بی‌آنکه احساس خستگی کند.

اگر حراست فیزیکی یک سازمان، چنین استعدادی را داشته باشند، احتمالاً سرمایه‌ای است که ارزشی فراتر از برآورد دارد.

با این سطح از تنوع استعدادها، چگونه‌ همه‌ی ما می‌توانیم در کنار هم، از یک سلسله درس ثابت برای پرورش استعدادهای خود استفاده کنیم؟

آیا واقعاً می‌توان چنین فرایندی را طراحی کرد؟

اگر چه مشخص است که یک #پلتفرم آموزش الکترونیک شبیه متمم، بهتر از آموزش فیزیکی می‌تواند متناسب با وضعیت و نیازها و خواسته‌های مخاطبان، محتوای آموزشی خود را تعدیل و تنظیم کند. اما آیا صرفاً همین قابلیت برای مدیریت فرایند پرورش استعدادها، با این حجم از تنوعی که ما در یکدیگر می‌شناسیم، کافی است؟

متمم در این درس، قصد دارد به جای کمک به پرورش یک استعداد خاص، فرایند و مسیر پرورش استعدادها را بیاموزد و عملاً به شما کمک کند که هر کس، بسته به شرایط و داشته‌ها و نیازهای خویش، مسیر پرورش استعدادهای خود را بسازد و هموار کند.

Views: 3

برچسب‌ها: