ارتباطات موثر زبان بدن

تکنیکهای حرفه ای مذاکره

تکنیکهای حرفه ای مذاکره ۱- براى جذابیت مذاکره هرگز نباید مغرورانه پند آمیز توهین آمیز و یا منفی سخن بگوید ۲-به کار بردن کلمات خارجی

ادامه مطلب »

پشتیبانی / مشاوره

شماره تماس: 09198718767