آرشیو

عارضه یابی شرکتها و موسسات و سازمانها

خرداد 8, 1403

عارضه یابی شرکتها سرآمد شدن یک سازمان، فرایند پیوسته ایست که با برنامه ریزی و هدف گذاری آغاز می شود و در طول مسیر با ارزیابی های مداوم با توجه به اهداف از پیش تعیین شده، نواقص و نارسایی ها مشخص شده و با اصلاحات لازم، حذف موانع و تقویت نقاط قوت انجام می شود. […]

عارضه یابی یا عارضه یابی

خرداد 8, 1403

    به عنوان یک مشاور تخصصی سالها است تمرکز ما روی این مهم است که بصورت تخصصی به طراحی و بهبود و توسعه صنایع گوناگون و عارضه یابی مشغول هستیم. اما منافع عارضه یابی برون سپاری کدامند؟ مهمترین منافع عارضه‌یابی برونسپاری عبارتند از : ۱ .شناخت نقاط ضعف فعالیتهای برونسپاری شده سازمانها و شرکتها […]

عارضه یابی و مهندسی یا مهندسی عارضه یابی

عارضه یابی و مهندسی یا مهندسی عارضه یابی

خرداد 8, 1403

عارضه یابی مهندسی عارضه یابی و مهندسی یا مهندسی عارضه یابی هدف عارضه یابی برون سپاری چیست؟ هدف اصلی از انجام پروژه عارضه یابی برونسپاری فعالیتها، بررسی کلی شرایط و وضعیت فعلی واحدهای مختلف سازمان و تعیین عارضه های اصلی موجود در نحوه اجرای فعالیتهای برون سپاری شده است.   در این شرایط با استفاده […]

عارضه یابی های پیشرفته و تخصصی

خرداد 8, 1403

عارضه یابی های پیشرفته و تخصصی [email protected] https://www.aparat.com/mazyarmir https://www.aparat.com/zabane_badan https://t.me/Iranian_leadership_school https://www.instagram.com/mazyare.mir https://www.linkedin.com/in/mazyarmir مفهوم عارضه یابی سازمان مشابه انسان ، موجودی پویا و زنده است و پیش نیاز انجام هر درمان و بهبود در بدن، انجام آزمایش های کاملی از وضعیت بدن انسان است. هرچه دقت این آزمایش ها بیشتر و دقیق تر باشد بهبود ها […]