رهبری نوین در سازمانهای نوین قسمت پنجم

رهبری نوین در سازمانهای نوین قسمت پنجم
خرداد ۱۲, ۱۴۰۳
51 بازدید

رهبری نوین در سازمانهای نوین قسمت پنجم رهبری نوین در سازمانهای نوین این مقاله درادامه مطلب رهبری نوین در سازمانهای نوین قسمت چهارم نگارش شده است: رهبری نوینرهبری نوین در سازمانهای نویناختصاصات برترین رهبران بزرگ جهانمازیارمیرفرهنگ قوی بطور معنی دار با عملکرد کلی سازمانی مرتبط می شود. ولی زمانی که ارزشهای فرهنگی از انطباق سازمانی با […]

رهبری نوین در سازمانهای نوین قسمت پنجم

رهبری نوین در سازمانهای نوین

این مقاله درادامه مطلب رهبری نوین در سازمانهای نوین قسمت چهارم نگارش شده است:

\"رهبری

رهبری

نوینرهبری نوین در سازمانهای نویناختصاصات برترین رهبران بزرگ جهانمازیارمیرفرهنگ قوی بطور معنی دار با عملکرد کلی سازمانی مرتبط می شود. ولی زمانی که ارزشهای فرهنگی از

انطباق سازمانی با محیط حمایت می کند رابطه قوی تری برقرار می شود. بطور واضح فرهنگ تاثیر مهمی بر روی عملکرد سازمانی دارد ولی زمانی که به سازمان کمک می کند تا تغییر

محیطی را پیش بینی کند و خود را با آن تطبیق دهد تاثیر مثبت بر عملکرد دارد  و زمانی که مانع انطباق سازمان با محیط می شود تاثیر منفی بر عملکرد دارد.

 

سرتیپ خلبان شهید فریدون ذوالفقاری نابغه ای برای تمام فصول

 

در سازمانهای با عملکرد برتر انطباق و سازگاری با محیط سازمان  قویا توسط فرهنگ سازمانی حمایت می شود. چرا که دستیابی به عملکرد پایدار بدون توان سازگاری با شرایط محیطی

همراه با وجود یک انسجام درونی و توافق بر روی توجه به عوامل محیطی میسر نمی باشد. به تعبیر دیگر فرهنگ این سازمانها از نوع فرهنگ انطباق پذیری۲۷  می باشد. فرهنگ

حاکم براین سازمانها یک فرهنگ یادگیری مستمر می باشد چرا که به محض توقف یادگیری رشد نیز متوقف می شود.حاکم بودن فرهنگ مبتنی بر نظم نیز از دیگر ویژگیهای اصلی این

سازمانها است. دستاوردهای بزرگ و پایدار مستلزم ایجاد فرهنگی مبتنی بر نظم گرایی است . ایجاد فضایی آکنده از افراد منظم که اعمالی منظم دارند و در چارچوب سه محور فکری

عمل می کنند.

فرهنگ های مبتنی بر تشریفات خشک و دست و پا گیر برای جبران بی لیاقتی و فقدان نظم بوجود می آیند که خود این امر در وهله اول ناشی از وجود افراد ناشایست

در سازمان است. فرهنگ مبتنی بر نظم مستلزم نوعی دوگانگی است این فرهنگ از سویی مستلزم افرادی است که به یک سیستم منسجم پایبند باشند و از سویی دیگر در چارچوب

این سیستم به افراد آزادی و مسئولیت داده می شود.فرهنگ مبتنی بر نظم به عملکردها خلاصه نمی شود بلکه عبارت از افراد منظمی است که افکار منظمی دارند و این نظم در اعمال

آنها تاثیر گذار است. این سازمانها از دیدگاه ناظران بیرونی  سازمانهایی بی روح و ملال انگیز به نظر می رسند اما با یک بررسی دقیق تر می بینم که این سازمانها مجموعه ای از افراد

سخت کوش هستند که شدت عمل حیرت آوری دارند. وقتی افراد منظم دارید نیازی به سلسله مراتب ندارید و وقتی افکار منظم دارید نیازی به تشریفات اداری ندارید وقتی اعمال

شما همراه با نظم باشد دیگر نیازی به کنترل شدن ندارید وقتی فرهنگی مبتنی بر نظم  را با وجدان کاری ادغام کنید نوعی قدرت جادویی به دست می آورید که شما را به سمت

عملکردهای عالی سوق می دهد.ارزش محوریمعمولا گفته می شود که تنها چیز ثابت در جهان هستی تغییر است. در سازمانهای با عملکرد برتر نیز تنها بخش ثابت و بدون تغییر

ارزشهای محوری می باشند چرا که زیر بنای یک سازمان اثربخش را ارزشهای آن تشکیل می دهند. اصول ارزشی به اصول بنیادی و ماندگار هر سازمان گفته می شود. شمار این اصول

راهنما اندک  ولی عمر آنها طولانی است. و نیاز به داوری دیگران ندارند و برای کسانی که درون سازمان هستند ارزش و اهمیت ذاتی دارند. در شرکتهای آرمانی بنا به اقتضای بازار

راهبردها نیز دستخوش تغییر می شوند اما اصول ارزشی دست نخورده ثابت می مانند. نمایان ترین ویژگی شرکتهای آرمانی موفق و ماندگار که آنها را از سایرین متمایز می کند این

است که ضمن حفظ جهان بینی مطلوب می کوشند تا زمینه پیشرفت و تحول را فراهم آورند و این تغییرات همه چیز جز اصول ارزشی و جهان بینی آنها را در بر می گیرد. در شرکتهای

آرمانی بین ارزشهای نامیرا و مقصد اصلی و دایمی آنها (که هرگز تغییر نمی کند) و رویه های جاری و عملیاتی و راهبردهای کسب و کار (که به سبب دگرگونی های دنیا باید تغییر کند)

مرز مشخصی وجود دارد. جهان بینی محوری نمایانگر خصلتها و صفات ماندگارسازمان است. در واقع مهمترین و ماندگار ترین حاصل کار معماران شرکتهای آرمانی جهان بینی آنها

است.

آخرین نامه به دخترم و پسرم ….

مازیارمیرمشاورتحلیلگر

 

توصیه میشود مطالب زیر را مطالعه فرمایید:

 

حلیل مدل رهبری و زبان بدن استیو جابز – قسمت اول

تحلیل مدل رهبری و زبان بدن استیو جابز( قسمتی از سخنرانی سالن همایشهای بین المللی صداو سیماقسمت ۲)

مذاکره ، هدایت و رهبری جلسات در بانک رفاه

دوره هوش هیجانی EQ و راههای بکارگیری آن در مدیریت و رهبری نوین

 دوره آموزشی مذاکره و ارتباطات غیرکلامی

مدیریت نفس در موفقیت فردی

رازهای طلایی وارن بافت

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها

بهترین برنامه روزانه

Views: 6

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,