نمونه سئوالات اصول سخنرانی و سخنوری

نمونه سئوالات اصول سخنرانی و سخنوری
تیر 3, 1403
90 بازدید

نمونه سئوالات اصول سخنرانی و سخنوری نمونه سئوالات اصول سخنرانی و سخنوری بسمه تعالی ۱- فن بیان چیست؟ الف)فن بیان یعنی توانایی صحبت ب)فن بیان یعنی توانایی خوب صحبت کردن. د)فن بیان یعنی توانایی ژست گرفتن خوب دیدن وخوب سخن گفتن. ج)تمام گزینه ها سه فن اساسی در سخنوری رانام ببرید ؟ الف) اقناع ( قانع […]

نمونه سئوالات اصول سخنرانی و سخنوری

نمونه سئوالات اصول سخنرانی و سخنوری


\"نمونه

بسمه تعالی

۱- فن بیان چیست؟

الف)فن بیان یعنی توانایی صحبت

ب)فن بیان یعنی توانایی خوب صحبت کردن.

د)فن بیان یعنی توانایی ژست گرفتن خوب دیدن وخوب سخن گفتن.

ج)تمام گزینه ها

سه فن اساسی در سخنوری رانام ببرید ؟

الف) اقناع ( قانع کردن)

ب)ترغیب (جذب کردن)

د)جذب و اقناع

ج) سه گزینه بالا


لطفا فیلم  دکتر مازیار میر مدرس ومولف تخصصی زبان بدن در آپارات https://www.aparat.com/v/3tdrG مشاهده فرمایید.


\"نمونه

۲- پیرامون تاریخ سخن و سخنوری چه می دانید ؟

ازنظر تاریخی سرزمین یونان به دلیل قدمت تاریخی که دارد مهد سخنوری محسوب  می گردد  زیرا اولین کتاب در زمینه سخنوری به نام فن خطابه توسط ارسطو در یونان نوشته شده است.

 

۳- تاریخ سخنوری در ایران به چه زمانی می رسد توضیح دهید ؟

ایرانیان با آریایی ها از زمان باستان درپژوهشگری مشهور بودند درنتیجه با مطلع شدن ازنگارش کتاب فن خطابه ارسطو ضمن اقتباس ازآن اولین کسانی بودند که از آن بهره برداری نمودند.خصوصا مبلغان دین زرتشت.

 

۴-اساسا  سخنوری  به چه معنی است انرا شرح دهید؟

فن و مهارتی است که فردی ،فرد مقابل را اقناع و ترغیب می کند.

(سخن وسیله ای است برای برقراری ارتباط بین افراد)

۵-     انواع سخنرانی را با توجه به نظریه ارسطو بیان نمایید ؟

الف) سیاسی(مشاوره ای)

ب)قضایی (مشاجره ای)

ج)تشریفاتی (نمایشی)

د) سه دسته بالا

نمونه سئوالات اصول سخنرانی و سخنوری

 

\"نمونه

۶- بصورت کلی معمولا سخنوری را به چند گروه تقسیم نموده این تقسیم بندی هارا شرح دهید؟

الف- سخنرانی سیاسی:

باهدف تصمیم گیری برای عده ای از افراد مشخص صورت می گیرد .

ب-سخنرانی قضایی:

باهدف تمیز حق از باطل (ناحق) انجام می شود ج-سخنرانی تشریفاتی:با هدف بیان حسن ویا صفات نکوهیده شخص یا اشخاص ارایه می شود .

د – سخنرانی علمی :

با هدف اطلاع رسانی یا آ موزش ارائه میشود هـ- سخنرانی خطابه ای : با هدف پند و اندرز و تعمیم انجام می شود.

ج- هر سه مورد بالا

۷-     سخنور موفق در ابتدای سخنوری به چه نکاتی باید توجه داشته باشد ؟

یک سخن ران حرفه ای نخست باید از مدعوین و یا مخاطبان خود اطلاعات کاملی داشته و دقیقا بداند چه چیزی را برای چه کسی بیاد بیاننماید.

با شناخت جنس و سن و طبقه و سطح فرهنگی و تحصیلات و….. مخاطب نسبت به تبیین متن سخنرانی خود با دقت اقدام نموده و در هر حال به شدت جانب احتیاط را رعایت نموده بر اساس خط قرمزهای سخنرانی متنخود را تنظیم نماید.

 

\"نمونه

نمونه سئوالات اصول سخنرانی و سخنوری

۸- یک متن حرفه ای سخنرانی چه ویژگی های منحصر بفردی باید داشتهباشد هفت مورد ذکر فرمائید؟

۱-تقدم و تاخر در مطالب

۲- مقدمه جذاب و درخور توجه برای جذب و اقناع مخاطب واستارت پرقدرت

۳-داستانی باشد مانند نثر های کتب آسمانی باشد.

۴-مطالب ساده منطقی باشد

۵- مطالب باید از انسجامخاص ومعنی داری برخوردار باشد

۶- از صنایع ادبی در آن استفاده نموده مانند ایجاز و اختصار و ایهام

۷-یک سخنران حرفه ای باید سخنرانی خود را بسیار تأثیرگذار بپایان برساند.

 

۹-    حداقل۴روش از مهمترین روشهای تدوین سخنرانی را نام ببرید ؟

۱-روشهای الفبایی

۲- روشهای فهرست زمانی

۳- روشهای استدلالی

۴-روشهای تضاد و تقابل

۵-روشهای بیان مشکل،علت و راه حل

۶-روش بیان فرضیه ،تحقیق ، تمثیل و فرضیه

۱۰- چندمورد از تکنیک های ارتباط موثر را نام برده ومثال بزنید؟

۱-ایجاد موقعیت های کاملا فرضی با کابرد عبارت های مثل:

اگر می شد و یا لحظه ایی تصور کنید و …

۲- درهرسخنرانی باید شوخ طبعی بعنوان یک سلاح مهم در دستان سخنران مورد استفاده قرار گیرد اماهرگزشوخ طبعی با به سخره کشیدن ممزوج نشده و باعث ناراحتی و رنجش نگردد.

۳- بلاغت و فصاحت و بیان درخشان در شروع سخنرانی بسیار مهم است. مقدمه حرفهای و سئوال و جواب از مخاطب . مازیارمیر در تمام سخنرانی های سیاسی و یا اموزشی و یا …. سوال پرسیده وجایزه سکه طلا می دهد تا مدعوین دگرگون شده و انرژی در جلسه ساطع شود.

۴- مثال مثال و بازهم مثال اصل گمشده در سخنرانی های بزرگ وتاثیر گذار مانند مثالهای شخصی و یا مثال از بزرگان

۵-سخنرانان حرفه ای معمولا از جملات انگیزشی و تکان دهنده با هدف جذب و اقناع مخاطب سود می برند . مانند سخنرانی معروف دکتر مارتین لوتر کینگ با عنوان  …..I HAVE A   من رویایی دارم و…

۶- هرگز مخاطب را نباید با انگشت اشاره خطاب قرار داد هرگزنباید به یک مخاطب یا یک بخش از مخاطبین فقط نگاه کرد .

۷- سرعت انتقال مطلب با توجهبه مخاطبین باید سخنران سرعت خود را حتما هماهنگ نماید هرچه پیرتر باید بیان کندتر و ملموس تر وشفاف تر و ساده تر ارائه شود و هرچه میانگین سنی پایین تر باشد بلعکس هرچند همیشه جانب احتیاط را باید رعایت نمود و از حدو حدود خارج نشد

۸- اشاره به یک از حواس و یا استفاده تخصصی از جملات کوتاه اما جامع و کامل و ایجاد مکث بصورت هوشمند و هدفمند مثال سخنرانان حرفه ای پس از بیان مطالب و بخصوص سخنی که بسیار مهم و کلیدی است باید حتما مکث نمایند تا حاضرین توجه بیشتری به سخنان سخنور داشته باشند.

 

\"نمونه

 

۱۱-آیا بهتر است سخنور متن سخنرانی را تایپ نماید وچرا؟

سخنران حرفه ای با نوشتن متن را با چشم خود اشنا نموده  و در صورت لزوم بهتر و سریع تر می تواند جمله ها را بیابد و بازخوانینماید مانند سخنرانی های هیتلر یا سخنرانیهای چرچیل یا دکتر حسن روحانی

 

۱۲- چگونه موقعیت برای مخاطب در سخنرانی خود بوجود اوریم؟

 

یکی از تکنیکهای حرفه ای که سخنرانان از ان استفاده می کنند استفاده از عبارت های وجملاتی مانند:

۱-مانند

۲-مثل

۳- اگر می شد برای لحظه ایی تصور کنید

۴-بیاییم باهم جنین موقعیتیرا تصور کنیم که…

 

۱۳-تکنیکی برای دوباره گویی  و یا تکرار مطالب را شرح دهید؟

پیوسته سخنران حرفه ای مواردی که باید مطلب و یا متنی و یا موضوعی را تکرار نماید سخنران می تواند آن موضوع را به گونه ایی کاملا متفاوت بیان نموده و چه در ابتدای سخنرانی باشد یا در انتهای سخنرانی یا در هر زمانی که سخنران خود احساس می نماید.

۱۴-چرا باید تامل کنیم یا در برخی موارد تامل کنیم ؟

یک سخنران حرفه ای باید بهتامل و کمی سکوت برای تقدم و تاخر و یا تاکید مضاعف و یا زمانی که میخواهیم مطلب بسیار کلیدی و حساس را بیان کنیم باید کمی نه زیاد ونه کم مکث کنیم تا مخاطبان به مطالبی که قرار است ارائه شود توجه مضاعفی نماید.

 

۱۵- لحن مناسب درسخنرانی چه جایگاهی دارد؟

سخنران حرفه ای معمولا با توجه به موضوع مخاطبان باید از سرعت تند وکند و همراه با تغییر لحن بسیار استفاده نموده تا مخاطب را در تحت تاثیر خود قرار دهند

۱۶- زبان بدن چیست و چه کاربردی در سخنرانی دارد؟

دکتر مازیارمیر محقق زبان بدن تعریف جامعی در کتاب زبان بدن ایرانی ارائه نموده است او می گوید :زبان بدن همان زبان بی زبانی و یا ارتباطات غیرکلامی است . به کلیه ژستها حالتها و رفتارهای حرکتی کلی و جزئی و حتی ژست و فیگور سخن گفتن بدون کلام و صدا ارتباطات غیرکلامی و یا تن گفتار و یا زبان تن و یا زبان بدن اطلاق می گردد.یکی از اجزای مهم هر سخنرانی و هر سخنران را زبانبدن تشکیل می دهند.

 

\"نمونه

 

۱۷- تمجید و تعریف ازمخاطب چگونه انجام می شود ؟

هر سخنرانی باید بداند که اولا بهتر است مثبت اندیش باشد چرا که افکار مثبت موجب می شود گفتار و در نتیجه کردار شخص مثبت شود و در نهایت فرد موفق شود ودر ثانی با کمی البته بهتر است فقط کمی تعریف و تمجید از مخاطب حس بهتری به آنان خواهد بخشید.

۱۸- خود بزرگ بینی و غرور و تعریف و تمجید از خود در سخنرانی چه جایگاهی دارد؟

یکی از عافتهای سخنرانی و سخنران همین غرور وتعریف از خود مخصوصا در ابتدای هر سخنرانی است که به شدت جو و حس نامطبوع و مردم گریزی را ایجاد می کند و حس کاریزمایی سخنران را به کل نابود خواهد کرد و عوام وافراد ناپخته و اماتور انرا با اعتماد بنفس ممزوج نموده که این خود خبطی بزرگ و غیر قابل بخشودنی است.

 

۱۹- شوخ طبعی درسخنرانی چگونه بایدانجام شود ؟

شوخ طبعی نباید به مسخره کشانده شود اگر شوخی منجر شود شخص یا اشخاص رنجور شوند و یا ملیت ، مذهب ، قومیت ،‌سمت و رفتار و … زیر سئوال رود تمام موفقیت سخنران به یکباره از بین می رود شوخی باید به جا و در حد اندازه و متناسب مجلس باشد

 

۲۰- پنج (۵) گام موثر درسخنرانی مطلوب رابنویسید ؟

متن سخنرانی را چندین بار با صدای بلند بخوانید و آن را لحن گذاری نمایید متن را با صدای بلند بخوانند و شما گوش دهید- با لباس روز سخنرانی تمرین کنید زیرا ضمیر نیمه هوشیار و ناخودآگاه شما تصور می کند چندین بار سخنرانی را انجام داده است پس در نتیجه اضطراب کم می شود و اعتماد به نفس بالا می رود(تجسم خلاق،‌تصویر ذهنی ) – با سه وسیله تمرین کنید آینه ، زمان سنج ،‌ضبط صوت یا دوربین فیلمبرداری – متن سخنرانی را تایپ کنید میزان متن مطلوب برای سخنرانی ۱۰ صفحه تایپ شده دو خط درمیان می باشد- تمرین ، تمرین ، تمرین

۲۱- سخنور پیش ازسخنرانی چه اقدامی باید انجام دهد ؟

پیش از سخنرانی برای آخرین بار متن را مرور کند (بصورت دقیق)- زمان برنامه را پیگیری کند – پیش از سخنرانی خلاصه ایی از فعلیت های خود را به مجری بدهد – جای نصب میکروفن دقیق و مناسب باشد.

۲۲- چرا بهتر است سخنور با لباس روز سخنرانی تمرین کند ؟

زیرا ضمیر نیمه هوشیار و ناخودآگاه شما تصور می کند چندین بار سخنرانی را انجام داده است پس در نتیجه اضطراب کم می شود و اعتماد به نفس بالا می رود(تجسم خلاق،‌تصویر ذهنی )

۲۳- اشاره حواس پنجگانه درسخنوری چه کاربردی دارد ؟

یکی از راه های برقراری ارتباط موثر با مخاطب اشاره به یکی از حواس های پنج گانه است

۲۴- برای تمرین سخنوری بهتر است چگونه تمرین کرد و خطای در تمرین چیست؟

باچند وسیله تمرین کنیم دوربین فیلمبرداری و دستگاه ضبط صوت یا ویس رکوردر ساعت برای سنجش و البتهبدترین وسیله ائینه است که توسط افراد ناشی توصیه می گردد.

۲۵- سخنران چگونه کل سخنرانی را خلاصه نماید؟

سخنرانان حرفه ای معمولا اگر سخنران بتواند پیام ها را و حتی پیام را در حد اکثر ۱۵تا ۲۰ تا ۲۵ واژه بیان نماید  نشانه تسلط آن بر موضوع است

۲۶- کاربرد جملات تکان دهنده درسخنرانی با چه هدفی انجام می شود ؟

هدف جذب و اقناع مخاطب یا مخاطباناحتمالی می باشد

۲۷- مقدمه درخشان وجذاب در سخنرانی ازچه حیثی حایز اهمیت است ؟

ارتباط موثر و ترغیب و جذب مخاطب مهمترین اصول در سخنرانی است و اصل اول کار یک سخنران حرفه ای است

۲۸- پس ازنگارش متن سخنرانی چگونه از پرسش های احتمالی مخاطبان آگاه شویم ؟

برای متن تهیه شده از هفت پرسش اساسی باید سود برد

چرای مقدس  و چرا . چه ، که ، چه وقت ، کجا، چرا ،چگونه

مطرح شود متن سخنرانی باید به ۷ پرسش پاسخ داده باشد

۲۹- تبسم و گشاده روی درسخنران موید چه مطلبی است؟

نشانه بارز یک سخنران حرفهای وکار بلد است و مخصوصا نشانه اعتماد بنفس و تسلط می باشد.

۳۰- آهنگ صدادر سخنرانی چگونه تغییر می کند ؟

باتوجه به موضوع بحث و فضای حاکم و مخاطبان گاهی اوقات نیاز است سخنور بلند و محکم سخن بگوید و گاهی اوقات آرام و آهسته بطور کلی آهنگ صدا اگر یک نواخت باشد از توجه مخاطبان به سخنرانی کاسته می شود

۳۱- سالن سخنرانی از چه حیث حایط اهمیت است ؟

سالن از نظر آگاهی جایگاه سخنران ،جایگاه خبرنگاران ، امکانات شنیداری و دیداری ، شکل و ابعاد سالن دارای اهمیت می باشد

۳۲- حرکت دست سروپا وحالت ایستادن درسخنرانی چگونه باید باشد ؟

حالت ایستاده: یک پا جلو ، یک پا عقب ، البته با فاصله کم بهترین حالت است

حرکت سر و دست : اگر حرکات سر و دست موجب شود درک مطلب برای مخاطبان آسان تر شود بجاست باید دقت داشت حرکات بیش از حد نباشد زیرا تمرکز مخاطب برهم می خورد

سخنارن باید قلم ، نوشته ، تریبون و میکرفن را محکم بگیرید و با سر و صورت خود نباید بازی کند

۳۳- چرا هرگز با انگشت اشاره نباید در سخنرانی به مدعویننباید اشاره کنیم؟

زیرا حالت تهاجمی در فرد ایجاد می کند خصوصا در سخنوری قضایی

۳۴- پوشش چهنقشی در سخنرانی یک سخنران دارد؟

سخنرانان حرفه ای معمولا پوشش ظاهری بسیار متناسب و رسمی و هماهنگی باید داشتهباشند که به فراخور مجلس و عنوان سخنرانی باید از یک هماهنگی خاص برخوردار  باشد

۳۵-چرا دلیل برهان در سخنرانی تعیین کننده است ؟

با این تکنیک معمولا سخنران با قوه اندیشه خود دلیل حجت آورده ودر نهایت با قیاس و استدلال به طرف مقابل می قبولاند و می فهماند مطالب خود را .

در ادبیات غیر صنایی : دلیل و حجتی را که در واقعیتی موجود است باتوجه به موضوع و مخاطب بیان کند (در بیان حجت و دلیل به طریق صنایی می توان پس از بیان استدلال از ثمیل هم استفاده نماید

۳۶- در بیان دلیل و حجت به چه نکاتی باید توجه نمود؟

ادله محک را در قسمت های پایانی سخنرانی بیان کنید تا تاثیر آن در مخاطب بیشتر شود- در هنگام بیان حجت و دلیل ابتدا از دلایل آسان استفاده شود و سپس به ترتیب حجت های قوی آورده شود- در بیان حجت و دلیل به ذوق و سلیقه مخاطب توجه شود – استدلال ها باید علمی باشد.

۳۷- دلیل وحجت صنایی چیست ؟

صنایی آن است که سخنران با قوه اندیشه خود دلیل حجت بیاورد و آن مبتنی بر قیاس و استدلال فرد شنونده است

۳۸- دلیل وحجت غیر صنایی چیست ؟

غیر صنایی : آن است که سخنران دلیل و حجتی را که در واقعیتی موجود است باتوجه به موضوع و مخاطب بیان کند

۳۹- چرا باید دلیل محکم در بخش های پایانی سخنرانی بگوییم ؟

برای اینکه تاثیر آن در مخاطب بهبود یافته و اساسا بیشتر شود حتما باید دلیل وحجت در پایان سخنرانی ایراد شده و روی ان تاکید شود .

۴۰- درهنگام بیان حجت و دلیل توالی دلایل چگونه باید باشد ؟

در هنگان ایراد یک سخنرانی باید از دلایل ساده تر و  آسانتر شروع شود تا بدلیل محکم تر و پیچیده تری برسیم

۴۱- موعظه در سخنرانی عصر حاضر چه تفاوتی با گذشته باید داشته باشد ؟

در گذشته استادان سخنرانی تاکید داشتند تا حد ممکن از پند و اندرز و موعظه استفاده کنند اما امروزه مخاطبان مایل به شنیدننصیحت بخصوص به روش مستقیم نمی باشند

۴۲- در بیان موعظه به چه نکاتی باید توجه نمود ؟

بیان موعظه به زمان و مکان و اشخاص بستگی دارد گاهی اوقات می توان برای بیان موعظه از روش تضاد و تقابل استفاده نمود گاهی هم می توان با بهره گیری از سخنان خود مخاطبان ، مناسب با احوال آن ها موعظه را بیان کرد – گاهی اوقات نیز برای بیان موعظه می توان به احکام ،‌حکایت ها و … استناد کرد – گاهی اوقات موعظه را می توان باتوجه به سوابق موضوع سخنرانی مطرح نمود

۴۳- نقل وقایع در کدامیک از سخنرانی ها کمتر کاربرد دارد ؟

نقل وقایع در سخنرانی های مشاوره ایی و منبری (خطابه ایی) کمتر کاربرد دارد به عبارت دیگر در هیچ یک از سخنرانی ها نقل وقایع صورت نمی گیرد. مگر بدان نیاز باشد.

۴۴- در نقل وقایع به چه نکاتی باید توجه نمود؟

نقل وقایع نه بر خلاف واقع باشد و نه به ضرر مدعی – نقل وقایع باید به ترتیب باشد- نقل وقایع موجز درست و روشن باشد- در نقل وقایع به کلیات اکتفا نشود – در نقل وقایع عبارات و جمله ها باید در جای خود و صحیح ادا شوند

۴۵- نقل وقایع سخنور چه تفاوتی با نویسندگان و مورخان دارد ؟

نویسندگان ، شاعران ، مورخان ، نقل وقایع را با هدف اطلاع رسانی ،‌پند و اندرز و ایجاد لذت در مخاطب بیان می کنند ولی هدف سخنور از بیان وقایع رد یا اثبات امور و اقناع مخاطبان است

۴۶- به نظر می رسدنقل وقایع بر طرح داستان ویا مطلب مقدم  است چرا؟

چراکه بخاطر ذات بشر همیشه ابتدا باید ذهن مخاطب را اماده نمود و سپس برای فهم مطالب اقدام نمود وبدون در نظر گرفتن تقدمو تاخر سخنرانی امری بیهوده است .

۴۷- سخنران برای رفع شبهه و اعتراض چه نکاتی را باید مد نظر قرار دهد؟

بزرگنمایی : سخنران می تواند مطالبی را که برای رد اثبات موضوع مفید است پر رنگ نشان دهد و همینطور نکاتی را که منافات با موضوع را دارد کم رنگ و حقیر بیان کند- مبالغه در بیان – تکرار و تاکید – پرداختن به جزئیات و تفسیر  نکته های مثبت و یا منفی به نفع موضوع سخنرانی

نکات مثبت : یعنی در نکات مثبت وسعت حجت در بیان این نکات مثبت شور و هیجان و حرارت داشته باشیم- دقت گردد اغراق به دروغ کشانده نشود

سخنور باید تشخیص دهد رد و اثبات امر باید در ابتدا میان و پایان سخنوری باشد

به نظر می رسد که گاهی اظهار بی اعتنایی موجب رفع شبهه می شود- گاهی اوقات تعلل و صبر نتیجه بخش است – بعضی اوقات اقرار به گناه و پوزش نتیجه بخش است.

در پایان و طی چهار دهه سخنرانی های خود در هر مکانی فکر میکنم گاهی سفسطه هم در طول یک سخنرانی می تواند بسیار بسیار نتیجه بخش باشد

۴۸- سخنران حرفه ای برای بزرگ نمایی چه کار می کند ؟

برای بزرگنمایی سخنران می تواند مطالبی را که برای رد اثبات موضوع مفید است پرنگ نشان دهد و نکاتی را که منافات با موضوع دارد کم رنگ و حقیر بیان کند

۴۹- رد واثبات در کجای سخنرانی باید باشد ؟

سخنرانان حرفه ای معمولا برای رد و اثبات مطالب در طول سخنرانی خود ابتدا و یا در میان راه سخنرانی و یا در حسن ختام گریزی به رد و اثبات مطالب میزنند.

 

۵۰- سخنران حرفه ای برای فرود سخن  وحسن خاتمه چه کار می کند ؟

در فرود سخن بهتر است سخنور خلاصه ایی از سخنرانی را برای جمع بندی آماده کند- دلایل مهم را در بخش پایانی یاداوری نماییم- در پایان سخنرانی خاطر نشان گردد به آنچه که وعده داده می شود عمل می گردد – حسن ختام باید مختصر و مفید باشد – در حسن ختام تکرار نداشته باشید – برای آنکه بیان مطالب تکراری نباشد آن را با زبان دیگری بیان نمایید در پایان سخن آنچه را که مقصود است بزرگنمایی کنید – در حسن ختام اگر شور انگیزی داشته باشید اثر خوبی در ذهن مخاطب خواهید گذاشت

۵۱- چرا باید سخنران در حسن ختام ختابه شورانگیزی ارائه کند ؟

سخنران حرفه ای با این تکنیک همیشه بیاد مخاطب می ماند مطالب ارائه شده مدت زمان بیشتری در ذهن مخاطب باقی می ماند انرژی و حس بهتری نسبت به سخنران و موضوع خواهد داشت و در نهایت با انرژی مثبت وموثری محل سخنرانی و سخن ران را ترک خواهد نمود.

 

۵۲- در یک سخنرانی حرفه ای طرح مطلب و تقسیم  آن باید چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟

در یک سخنرانی حرفه ای وقابل قبول باید اول طرح مطلب باید روشن و واضح باشد

دوم – کاملا براساس مدلی مختصر و مفید باشد و سوم – طبیعی و بدور از غرورو تصنعی بودن ورول بازی کردن و نقش افرینی باشد

۵۳- برای رفع توهم در ابتدای سخنرانی چه تکنیکی لازم است ؟

یکی از مهمترین تکنیکهای اثر بخش در این خصوص ان است که برای رفع توهم می توان از نکاتی استفاده کرد که مخاطب به آن دلبستگی دارد

۵۴- در مجامع دینی بهتر است سخن چگونه و چطور  آغاز گردد؟

این روزها ومخصوصا در مراسم مذهبی و در مجامع دینی سخن را به مانند بیشتر شعرا با مدح و ستایش خدا و یا ذکر سوره ایات و احادیثی که به مدح ثنای خداوند تبارک و تعالی پرداخته شده باید آغاز نمود

۵۵- سخن را تعریف کنید ؟

بهترین تعریف برای سخن ان است که سخن وسیله ای است برای برقرار ارتباط بین افراد

۵۶- سخنران کیست ؟

به فردی سخنران اطلاق می گردد  که از گفتار برای بیان و انتقال احساسات اطلاعات و آموزش و یا اطلاع رسانی … استفاده می کند.

۵۷- سخن دان کیست ؟

منظور فردی است که اشراف کامل به سخن خود و دیگران دارد

۵۸- سخنرانی مشاوره ای باچه هدفی ودر چه مواردی انجام می شود ؟

با هدف یافتن سود و زیان ، صلاح و فساد و تصمیم گیری برای جمعی صورت می گیرد

۵۹- انسجام مطلب در سخنرانی یعنی چه ؟

مطلب سخنرانی از هم گسیخته نباشد و موضوعات متصل و زنجیر وار باشد

۶۰- چرا باید در سخنرانی جمله ها کوتاه بیان شود؟

تا مفهوم سخن در ذهن مخاطب سریع تر حاصل شود و موجب اطاله مطلب و خستگی مخاطب نشود

۶۱- در هنگامی که سخنران مجبور به بیان  امری نابهنجار  است چگونه باید مطلب را بیان کند؟

بهتر است آن را غیر مستقیم و در لفافه بیان کند.

۶۲- سخنرانی سیاسی با چه هدفی صورت می گیرد ؟

با هدف تصمیم گیری برای عده ایی از افراد مشخص صورت می پذیرد.

۶۳- سخنرانی سیاسی مناسب چه افرادی می باشد ؟

این نوع سخنرانی مخصوص مردان سیاست است مانند وزرا و نمایندگان

۶۴- برای سخنرانی سیاسی چه نکاتی حائز اهمیت است ( سخنران سیاسی چه ویژگیهایی باید داشته باشد) ؟

آگاهی از رموز سیاست – آشنایی با تاریخ، جغرافیا، اقتصاد و قوانین اساسی و اداری کشور-سخنران باید ذهن حاضری داشته باشد-از مناسبات کشور با سرزمین های دیگر اشنا باشد-سخنران بی غرض باشد-شنوندگان سخنران را خیرخواه و راستگو بدانند- حاضر جواب باشد و خود را نبازد – بی تکلف ، ساده و روان سخن بگویید.

 

\"نمونه

۶۵- سخنرانی قضایی ( مشاجره ای ) با چه هدفی انجام می شود ؟

این سخنرانی با هدف تمیز حق از باطل (ناخق) انجام می شود.

۶۶- سخنرانی قضایی ویژه چه افرادی است ؟

این سخنرانی بیشتر برای وکلا و قضات کاربرد دارد

۶۷- در سخنرانی قضایی سخنور چه ویژگیهایی باید داشته باشد ؟

اقناع و تاثیر در این نوع سخنرانی جایگاه ویژه ایی دارد یا تحصیلات در علم حقوق ، فلسفه ،ادبیات، منطق ،‌اخلاق ،تاریخ،اقتصادو… لازم است-هدف سخنران کسب معاش نباشد-سخنش معقول و منطقی و اخلاقی و قانونی باشد- در هر مجلس متناسب با همان مجلس رفتار نماید

۶۸- سخنرانی علمی با چه هدفی انجام میگیرد ؟

با هدف اطلاع رسانی و آموزش انجام میگیرد

۶۹- در سخنرانی علمی سخنران چه ویژگیهایی باید داشته باشد ؟

از قصد و قرض های دنیوی و مادی بدور باشد – در این نوع سخنرانی می توان بی قید و بند صحبت کرد – موضوع گفتار خود را با دقت انتخاب نماید تا برای مخاطبان دلنشین باشد.

۷۰- سخنرانی خطابه ای ( منبری ) با چه هدفی انجام میشود ؟

با هدف ارشاد و پند و اندرز و موعظه گویی انجام می شود

 

\"نمونه

۷۱- سخنرانی خطابه ای ( منبری ) ویژه چه افرادی است ؟

عالمان دینی ، ولی هر فردی در هر وضعیت سنی ،‌جنسی ، تحصیلات می تواند برای ارشاد و راهنمایی از این نوع سخنوری استفاده کند

۷۲- در سخنرانی خطابه ای پند و اندرز چگونه باید انجام شود ؟

خدا را پیش چشم ببیند-از حق گویی منحرف نشود-در هر مجلس تنها به یک موضوع بپردازد- استناد به الگوهای مردم –تطبیق دادن عقاید خود با عقاید مخاطبان – خشک و کسل کننده نباشد-چون هدف پند و اندرز و تعلیم دادن است ممکن است کسل کننده باشد پس بهتر است آن را بروز کند-کم کم به مردم بفهماند سخنانی که می گوید نتایج عقلی و طبیعی ندارد – جلوه دادن مفاخر وطنی و علمی به سخنران کمک میکند مثلا تطبیق دادن آداب و رسوم باستانی و اسلامی –دلخوشی و امید دادن در مقابل صحبت های نامید کننده می تواند موثر باشد.

۷۳- سخنرانی نمایشی یا تجملاتی با چه هدفی برگزار می شود ؟

با هدف نمودار کردن خشن زشت و زیبا صورت میگیرد

نمونه سئوالات اصول سخنرانی و سخنوری

۷۴- سخنوری نمایشی یا تجملاتی چه ویژگیهایی دارد ؟

سخن باید ظریف و پر مغز و معنی باشد- در این نوع سخنرانی دلپذیری خوشبین ممدوح جایگاه ویژه ای دارد – می توان برجسته نشان دادن اخلاق پسندیده او را بزرگنمایی کرد- گاهی اوقات می توان وقایع مهم زندگی فرد را بزرگنمایی کرد – دقت شود در بیان صفات ممدوح مبالغه و دروغ نباشد زیرا در‌آن وقت در نظر مخاطب خنده آور می آید

۷۵- در سخنوری نمایشی برای برای نمودار ساختن ارج ، بزرگی و جایگاه افراد از چه تکنیک هایی باید استفاده نمود ؟

بزرگنمایی و برجسته کردن نقاط و اخلاق پسندیده فرد

۷۶- در کدامیک از سخنرانی ها هدف سخنران نباید کسب معاش و بدست آوردن منافع شخصی باشد ؟

قضایی

۷۷- اقناع و تاثیر گذاری در سخن در کدامیک از انواع سخنرانی جایگاه ویژه ای دارد ؟

قضایی

۷۸- در کدامیک از سخنرانی ها  اطلاع از مناسبات کشور با سرزمین های دیگر لازم است ؟

سیاسی

۷۹- در کدامیک از سخنرانی ها جلوه دادن مفاخر وطنی و علمی و تطبیق آداب و رسوم به تاثیر بیشتر سخن کمک می کند ؟

خطابه ای یا منبری

۸۰- نکاتی پیرامون فن بیان و گویندگی بنویسید ؟

گوینده باید بازدم صحیح داشته باشد-هوای بیشتری را در سینه فرو ببرد و بعد به آهستگی بیرون بدهد – مصوت های کوتاه و بلند را کامل ادا کند- صدای صاف و بدون خش لحن صدا را دلنشین تر می کند- بلندی صدای کمتر از سه متر نباشد –تلفظ صحیح لغات و بیان کامل آن ها

۸۱- برای عضلانی کردن اندام های گفتار چه تمریناتی می توان انجام داد ؟

برای عضلانی نمودن اندام های گفتار می توان از نعلبکی بین دندان های جلو استفاده کرد و با زبان تمرین کنید لَ– لِ – لّ

۸۲- زبان تن در سخنرانی چه جایگاهی دارد ؟

زبان تن در سخنرانی  در انتقال معانی و ترغیب و اقناع مخاطب تاثیر بسزایی دارد

۸۳- ارتباط چشمی در سخنرانی چگونه باید انجام پذیرد ؟

سخنران باید با تمام مخاطبان یکسان ارتباط چشمی داشته باشد و به سقف یا کف سالن خیره نشود همچنین نباید به یک فرد برای جلب توجه خیره شود و یا حتی به نوشته های در دست خود نیز نباید خیره شود

۸۴- اولین کتابی که درباره سخنوری نوشته شده است را با ذکر نویسنده آن نام ببرید ؟

کتاب فن خطابه و نویسنده آن ارسطو می باشد

۸۵- نوشته مطلوب و مناسب به طور کلی چه ویژگیهایی باید داشته باشد ؟

الف- درستی ب- روشنی ج- جامعیت

۸۶- طرح سوال در ابتدای سخنرانی چه کمکی می کند ؟

سخنرانی یک سخنور برای ایجاد تعامل سئوالی را مطرح نموده که پاسخ آن معلوم است به عبارت دیگر علاوه بر مشارکت موجب ایجاد انرژی مثبت می شود و باعث احساس خوشایندی می گردد

۸۷- کاربرد داستان ، حکایت و ضرب المثل چه جایگاهی درسخنرانی دارد ؟

سخنرانی را جذاب تر حدیدتر ومتنوع تر نموده ودر نهایت به ترغیب و اقناع مخاطب در زمان کوتاه تر منتهی خواهد شد.

۸۸-عنوان وموضوعیت سخنرانی الزامی است وچرا؟

همیشه سخنرانان بزرگ مانند مارتین لوترکینگ و سخنرانی معروف و مشهورش ….منرویای دارم عنوان وموضوعیت خاص دارد  و دقیقا بیان موضوع در ابتدای سخنرانی به شدت موجب خواهد شد مخاطبان آمادگی بیشتری برای درک مطلب داشته باشند.

 

\"نمونه

 

۸۹-وقتی  مخاطب خسته شده بهتر است چه کنیم ؟

اولا لطیفه تعریف نموده وزودتر سخنرانی را ختمکنیم / دلیلی برای پایان سخنرانی پیادهنموده وبا شوخ طبعی کار را به پایان ببریمر . ارتباط چشمی را به حداکثر برسانیم.

حرکات بجا و در حد تعادل سر و صورت را افزایش دهیم (با هدف جلب توجه و درک بهتر مخاطب)- به نکات مهم و برجسته اکتفا کنیم

۹۰- استفاده ازالگوهای فکری و ذهنی مخاطبان درسخنرانی چیست؟ شرح دهید؟

سخنرانان حرفه ای معمولا ذهن مخاطب را اقناع نموده و با داستان سرایی و مخصوصا استفاده از سخنان بزرگان مانند امامان معصومان مانند رسول اکرم ویا ائمه معصوم و…..منظور ومقصود را رسانده و تاثیر بسیار بیشتر و بهتری روی مخاطبان خواهند داشت.

 

۹۱- آیا شوخی و مزاح درتمام انواع سخنرانی ها جایگاه دارد توضیح دهید ؟

هرگز وبهیچ عنوان شوخی جایگاهی ندارد باید اذعان نمود که شوخی باید بجا و در حدا ندازه و متناسب مجلس و مدعوین باشد .

من باب مثال برای سخنرانی در مجلس خاص یا مجلس تحریم به دلیل شرایط روحی مخاطبان نمی توان از شوخی و مزاح استفاده نمود

۹۲- دربیان حجت و دلیل صنایع پس ازبیان استدلال بهتر است چکار کنیم ؟

سخنران باید برای سخنرانی خود از تمثیل های متنوع استفاده نماید

۹۳- در رفع شبهات و رد اعتضارات اغراق چگونه انجام می گیرد؟

هرگز تاجایی نباید تمرکز شود که به دروغ یا شبه دروغ تبدیل نشود

 

\"نمونه

نمونه سئوالات اصول سخنرانی و سخنوری

۹۴-برای اعتماد به سخنور درانتهای سخنرانی بهتر است از چه تکنیکی استفاده شود؟

پیوسته باید تاکید بر اجرا نمودن توسط سخنران نموده و بهتر است خاطر نشان کند به آنچه که وعده داده است خود کاملا عمل می نماید

۹۵- برای سخنرانی سیاسی در زندگی روز مره مثالی بزنید ؟

سخنرانی دکتر زیباکلام یا شریعتمداری و یا رهبر معظم انقلاب

۹۶-استفاده ازضمایر درسخنرانی به چه نحوی انجام می شود ؟

پیوسته یک سخنران حرفه ای از ضمیر ما برای ایجاد صمیمیت مضاعف سود می برد اما اگر استفاده از این ضمیر بیش از حد هم باشد باعث می شود مردم و مخاطب و مخصوصا مخاطب خاص باعث دوگانگی خواهد شد منفی و یا مثبت.

باید اذعان نمود زیاد ما ما ما کردن اولا احترام و ابهت سخنران را نابود می کند و دوما شاید سوتفاهم بوجود اورد و گاهی اوقات ضمیر شما در حد تعادل موجب می شود حریم و فاصله مورد نیاز حرفه ای تر وبیشتر و بهتر حفظ شود

۹۷-سخنرانی تهاجمی در سال ۱۳۹۷ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد؟

سخنرانی بنیامین ناتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل پیرامون ایرانوحماس و حزب الله

۹۸-سخنرانی با لحن تمسخر آمیز و بسیار خودشیفته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد؟

سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا

۹۹-سخنرانی در جمع متشنج و عصبانی وداغ دا ر را ذکر فرمائید. 

سخنرانی آیت الله روحانی در جمع مردم وذدر کنار حادثه ریزش معدن در استان مازندران برای رسیدگی

 

\"نمونه

 

۱۰۰-یکی از معروف ترین جملات وسخنرانی های امام (ره) را بنویسید.

انقلاب ما انقلاب نور بود

ماباید انقلاب خود را صادر کنیم

انقلاب ما انقلاب پابرهنه ها است و…

مازیارمیر منتور و مشاور

 

 

Views: 35

برچسب‌ها: