کارگاه مذاکرات سخت

کارگاه مذاکرات سخت و پیچیده

کارگاه مذاکرات سخت و پیچیده با تدریس دکترمازیارمیر

 

سرفصلهای دوره

 

1. **مقدمه‌ای بر مذاکرات سخت و پیچیده**

– تعریف مذاکرات سخت و پیچیده

– اهمیت و کاربردهای مذاکرات سخت و پیچیده در کسب‌وکارها

2. **روانشناسی مذاکره**

– شناخت رفتارها و واکنش‌های طرف مقابل

– تکنیک‌های تحلیل روانی طرف مقابل

3. **آمادگی قبل از مذاکره**

– جمع‌آوری اطلاعات و تحقیق

– تعیین اهداف و استراتژی‌های مذاکره

– تمرین و شبیه‌سازی مذاکرات

4. **تکنیک‌های مذاکره**

– تکنیک‌های ایجاد اعتماد

– تکنیک‌های مقابله با تاکتیک‌های سخت

– مدیریت اختلافات و تعارضات

5. **مهارت‌های ارتباطی در مذاکره**

– زبان بدن و تاثیر آن در مذاکره

– استفاده از لحن و کلمات مناسب

– گوش دادن فعال و پاسخ‌دهی موثر

6. **تاکتیک‌های دفاعی و هجومی در مذاکره**

– تاکتیک‌های دفاعی برای جلوگیری از امتیازدهی بیش از حد

– تاکتیک‌های هجومی برای کسب امتیازات بیشتر

7. **مدیریت استرس و کنترل احساسات در مذاکره**

– تکنیک‌های کاهش استرس

– کنترل و مدیریت احساسات خود و طرف مقابل

8. **مطالعه موردی و تحلیل مذاکرات واقعی**

– بررسی و تحلیل مذاکرات تاریخی و مشهور

– تحلیل مذاکرات شرکتی و کسب‌وکارهای موفق

9. **تمرینات و شبیه‌سازی مذاکرات**

– تمرینات عملی مذاکره

– شبیه‌سازی شرایط واقعی مذاکرات

10. **نتیجه‌گیری و جمع‌بندی**

– جمع‌بندی مطالب و نتایج

– ارائه چک لیست نهایی برای مذاکرات سخت و پیچیده

 

چک لیست پیشنهادی

 

1. **جمع‌آوری اطلاعات اولیه**

– شناخت کامل طرف مقابل

– شناخت شرایط و محیط مذاکره

2. **تعیین اهداف و استراتژی‌ها**

– تعریف اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت

– تدوین استراتژی‌های مذاکره

3. **آمادگی روانی و فیزیکی**

– آماده‌سازی ذهنی

– آماده‌سازی فیزیکی

4. **تکنیک‌های اعتمادسازی**

– ایجاد ارتباط و اعتماد

– استفاده از تکنیک‌های مناسب

5. **مدیریت زمان مذاکره**

– برنامه‌ریزی زمان

– استفاده بهینه از زمان

 

6. **مدیریت استرس و کنترل احساسات**

– تکنیک‌های کاهش استرس

– مدیریت احساسات در طول مذاکره

7. **تکنیک‌های مذاکره**

– استفاده از تاکتیک‌های دفاعی و هجومی

– مدیریت اختلافات و تعارضات

 

8. **تمرین و شبیه‌سازی**

– تمرینات عملی

– شبیه‌سازی شرایط واقعی

9. **بررسی و تحلیل نتایج**

– تحلیل نتایج مذاکره

– بهبود و اصلاح استراتژی‌ها

10. **جمع‌بندی و مستندسازی**

– جمع‌بندی مطالب

– مستندسازی مذاکرات و نتایج

 

خلاصه مطالب و تدریس پیشنهادی

 

مقدمه‌ای بر مذاکرات سخت و پیچیده

این بخش شامل تعریف و اهمیت مذاکرات سخت و پیچیده است.

کاپیتان خلبان دکتر میر می‌تواند با استفاده از مثال‌های واقعی و تجربه‌های خود در صنعت هواپیمایی، اهمیت و

کاربردهای این نوع مذاکرات را توضیح دهد.

 

روانشناسی مذاکره

در این بخش، دکتر میر با توضیح اصول روانشناسی مذاکره، به شرکت‌کنندگان یاد

می‌دهد چگونه رفتارها و واکنش‌های طرف مقابل را تحلیل کرده و از آنها به نفع خود استفاده کنند.

 

آمادگی قبل از مذاکره

جمع‌آوری اطلاعات و تعیین اهداف مذاکره از مهمترین بخش‌های آمادگی است. دکتر

میر می‌تواند با ارائه مثال‌های عملی، نحوه جمع‌آوری اطلاعات و تعیین استراتژی‌های موثر را آموزش دهد.

 

تکنیک‌های مذاکره

این بخش شامل تکنیک‌های ایجاد اعتماد، مقابله با تاکتیک‌های سخت و مدیریت تعارضات

است. دکتر میر می‌تواند با ارائه تجربیات شخصی و مثال‌های واقعی، این تکنیک‌ها را توضیح دهد.

 

مهارت‌های ارتباطی در مذاکره

زبان بدن، لحن و کلمات مناسب از مهمترین مهارت‌های ارتباطی هستند. دکتر

میر می‌تواند با تمرینات عملی و شبیه‌سازی، نحوه استفاده از این مهارت‌ها را به شرکت‌کنندگان آموزش دهد.

تاکتیک‌های دفاعی و هجومی در مذاکره

این بخش شامل تاکتیک‌های مختلف برای جلوگیری از امتیازدهی

بیش از حد و کسب امتیازات بیشتر است. دکتر میر با ارائه مثال‌های واقعی از مذاکرات موفق، این تاکتیک‌ها را

توضیح می‌دهد.

مدیریت استرس و کنترل احساسات در مذاکره

دکتر میر می‌تواند با ارائه تکنیک‌های کاهش استرس و

مدیریت احساسات، به شرکت‌کنندگان کمک کند تا در مذاکرات حساس و پیچیده، عملکرد بهتری داشته باشند.

مطالعه موردی و تحلیل مذاکرات واقعی

بررسی و تحلیل مذاکرات تاریخی و شرکتی از مهمترین بخش‌های

این کارگاه است. دکتر میر با استفاده از تجربیات شخصی و مثال‌های واقعی، نحوه تحلیل و بررسی مذاکرات را

آموزش می‌دهد.

تمرینات و شبیه‌سازی مذاکرات

این بخش شامل تمرینات عملی و شبیه‌سازی شرایط واقعی مذاکرات است.

دکتر میر می‌تواند با استفاده از تجربیات خود در صنعت هواپیمایی، این تمرینات را به صورت عملی اجرا کند.

 

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

در پایان کارگاه، دکتر میر با جمع‌بندی مطالب و ارائه چک لیست نهایی، به

شرکت‌کنندگان کمک می‌کند تا مطالب آموخته شده را به صورت عملی در مذاکرات خود به کار گیرند.

 

 

 

——————————————————————————————————————————-
اصول وفنون مذاکره (تکنیک ذهنیت سازی در مذاکرات ) https://www.aparat.com/v/q853p8u مشاهده فرمایید.
——————————————————————————————————————————
ادامه دارد…..
دسته‌ها: کلینیک تخصصی کسب و کار دکتر میر
برچسب‌ها: